Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος:

"Η Ελληνική Οικονομία: Εξελίξεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές"

(13/05/2016)


13/04/2016, 1,1298 14/04/2016, 1,1252 15/04/2016, 1,1284 18/04/2016, 1,1306 19/04/2016, 1,1343 20/04/2016, 1,1379 21/04/2016, 1,1355 22/04/2016, 1,1263 25/04/2016, 1,1264 26/04/2016, 1,1287 27/04/2016, 1,1303 28/04/2016, 1,1358 04/05/2016, 1,1505 05/05/2016, 1,1439 06/05/2016, 1,1427 09/05/2016, 1,1395 10/05/2016, 1,1375 11/05/2016, 1,1409 12/05/2016, 1,1389 13/05/2016, 1,1348 16/05/2016, 1,1324 17/05/2016, 1,1318 18/05/2016, 1,1279 19/05/2016, 1,1197 20/05/2016, 1,1219 23/05/2016, 1,1215 24/05/2016, 1,1168 25/05/2016, 1,1146 26/05/2016, 1,1168 27/05/2016, 1,1168 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016