Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=433&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b, Προοπτικές Ανάπτυξης και ο ρόλος της Μεταποίησης με αναφορά στη Βόρειο Ελλάδα

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα σε Δείπνο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος:

Προοπτικές Ανάπτυξης και ο ρόλος της Μεταποίησης με αναφορά στη Βόρειο Ελλάδα

11/05/2017

Φωτογραφία: Σ.Β.Β.Ε.

18/05/2017, 1,1129 19/05/2017, 1,1179 22/05/2017, 1,1243 23/05/2017, 1,1215 24/05/2017, 1,1193 25/05/2017, 1,1214 26/05/2017, 1,1196 29/05/2017, 1,1188 30/05/2017, 1,1173 31/05/2017, 1,1221 01/06/2017, 1,1219 02/06/2017, 1,1217 05/06/2017, 1,1249 06/06/2017, 1,1258 07/06/2017, 1,1217 08/06/2017, 1,1229 09/06/2017, 1,1176 12/06/2017, 1,1221 13/06/2017, 1,1217 14/06/2017, 1,1203 15/06/2017, 1,1166 16/06/2017, 1,1167 19/06/2017, 1,1199 20/06/2017, 1,1156 21/06/2017, 1,1147 22/06/2017, 1,1169 23/06/2017, 1,1173 26/06/2017, 1,1187 27/06/2017, 1,1278 28/06/2017, 1,1375 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016