Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Γ. Στουρνάρας: «Το μυαλό μας, η βασικότερη πηγή πλούτου»

Ο Γιάννης Στουρνάρας μιλάει στην Καθημερινή για την πολιτισμική σημασία της Τράπεζας της Ελλάδος, την κρίση, τη σχέση μας με τον χρόνο

25.03.2017

10/02/2017, 1,0629 13/02/2017, 1,0629 14/02/2017, 1,0623 15/02/2017, 1,0555 16/02/2017, 1,0652 17/02/2017, 1,0650 20/02/2017, 1,0616 21/02/2017, 1,0537 22/02/2017, 1,0513 23/02/2017, 1,0573 28/02/2017, 1,0597 01/03/2017, 1,0533 02/03/2017, 1,0514 03/03/2017, 1,0565 06/03/2017, 1,0592 07/03/2017, 1,0576 08/03/2017, 1,0556 09/03/2017, 1,0551 10/03/2017, 1,0606 13/03/2017, 1,0663 14/03/2017, 1,0631 15/03/2017, 1,0622 16/03/2017, 1,0726 17/03/2017, 1,0737 20/03/2017, 1,0752 21/03/2017, 1,0802 22/03/2017, 1,0807 23/03/2017, 1,0786 24/03/2017, 1,0805 27/03/2017, 1,0889 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016