Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=433&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b, Προοπτικές Ανάπτυξης και ο ρόλος της Μεταποίησης με αναφορά στη Βόρειο Ελλάδα

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα σε Δείπνο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος:

Προοπτικές Ανάπτυξης και ο ρόλος της Μεταποίησης με αναφορά στη Βόρειο Ελλάδα

11/05/2017

Φωτογραφία: Σ.Β.Β.Ε.

04/04/2017, 1,0651 05/04/2017, 1,0678 06/04/2017, 1,0666 07/04/2017, 1,0630 10/04/2017, 1,0578 11/04/2017, 1,0616 12/04/2017, 1,0605 13/04/2017, 1,0630 18/04/2017, 1,0682 19/04/2017, 1,0725 20/04/2017, 1,0745 21/04/2017, 1,0698 24/04/2017, 1,0848 25/04/2017, 1,0891 26/04/2017, 1,0893 27/04/2017, 1,0881 28/04/2017, 1,0930 02/05/2017, 1,0915 03/05/2017, 1,0919 04/05/2017, 1,0927 05/05/2017, 1,0961 08/05/2017, 1,0938 09/05/2017, 1,0888 10/05/2017, 1,0882 11/05/2017, 1,0860 12/05/2017, 1,0876 15/05/2017, 1,0972 16/05/2017, 1,1059 23/05/2017, 1,1215 24/05/2017, 1,1193 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016