Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Γιάννης Στουρνάρας: «Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι εφικτή - H συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα»

Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην 84η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

24.02.2017

13/01/2017, 1,0661 16/01/2017, 1,0594 17/01/2017, 1,0684 18/01/2017, 1,0664 19/01/2017, 1,0668 20/01/2017, 1,0632 23/01/2017, 1,0715 24/01/2017, 1,0748 25/01/2017, 1,0743 26/01/2017, 1,0700 27/01/2017, 1,0681 30/01/2017, 1,0630 31/01/2017, 1,0755 01/02/2017, 1,0790 02/02/2017, 1,0808 03/02/2017, 1,0741 06/02/2017, 1,0712 07/02/2017, 1,0675 08/02/2017, 1,0665 09/02/2017, 1,0692 10/02/2017, 1,0629 13/02/2017, 1,0629 14/02/2017, 1,0623 15/02/2017, 1,0555 16/02/2017, 1,0652 17/02/2017, 1,0650 20/02/2017, 1,0616 21/02/2017, 1,0537 22/02/2017, 1,0513 23/02/2017, 1,0573 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016