Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
Βίντεο: Συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στον βασικό σχολιαστή των Financial Times, Martin Wolf:
-Δείτε εδώ το απομαγνητοφωνημένο και μεταφρασμένο κείμενο της συνέντευξης


24/12/2015, 1,0947 28/12/2015, 1,0962 29/12/2015, 1,0952 30/12/2015, 1,0926 31/12/2015, 1,0887 04/01/2016, 1,0898 05/01/2016, 1,0746 07/01/2016, 1,0868 08/01/2016, 1,0861 11/01/2016, 1,0888 12/01/2016, 1,0836 13/01/2016, 1,0816 14/01/2016, 1,0893 15/01/2016, 1,0914 18/01/2016, 1,0892 19/01/2016, 1,0868 20/01/2016, 1,0907 21/01/2016, 1,0893 22/01/2016, 1,0808 25/01/2016, 1,0815 26/01/2016, 1,0837 27/01/2016, 1,0888 28/01/2016, 1,0903 29/01/2016, 1,0920 01/02/2016, 1,0884 02/02/2016, 1,0919 03/02/2016, 1,0933 04/02/2016, 1,1206 05/02/2016, 1,1202 08/02/2016, 1,1101 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,30
  Ισχύουν από 9/12/2015