Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds


Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
19/12/2014 - Περίληψη προκήρυξης αριθμός 3/2014 - Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού
18/12/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 6ης Δεκεμβρίου 2014 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 7ης Δεκεμβρίου 2014 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στη Θεσσαλονίκη
16/12/2014 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014
15/12/2014 - Η Τράπεζα της Ελλάδος τίμησε τον Ξενοφώντα Ζολώτα

Ομιλίες - Συνεντεύξεις
15/12/2014 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην ειδική εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος προς τιμήν του Ξενοφώντος Ζολώτα

EKT
19/12/2014 - Το Ευρωσύστημα παρουσιάζει επίσημα το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ και παρέχει στήριξη στους κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων
10/11/2014, 1,2486 11/11/2014, 1,2424 12/11/2014, 1,2467 13/11/2014, 1,2456 14/11/2014, 1,2436 17/11/2014, 1,2496 18/11/2014, 1,2514 19/11/2014, 1,2535 20/11/2014, 1,2539 21/11/2014, 1,2422 24/11/2014, 1,2410 25/11/2014, 1,2424 26/11/2014, 1,2475 27/11/2014, 1,2480 28/11/2014, 1,2483 01/12/2014, 1,2469 02/12/2014, 1,2424 03/12/2014, 1,2331 04/12/2014, 1,2311 05/12/2014, 1,2362 08/12/2014, 1,2258 09/12/2014, 1,2369 10/12/2014, 1,2392 11/12/2014, 1,2428 12/12/2014, 1,2450 15/12/2014, 1,2426 16/12/2014, 1,2537 17/12/2014, 1,2448 18/12/2014, 1,2285 19/12/2014, 1,2279 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,05
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,30
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,20
  Ισχύουν από 10/9/2014