Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
Oμιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Εθνική Τράπεζα της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ με θέμα:

«Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οι παρεμβάσεις πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στην Ευρώπη: πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις»
(23/3/2016)


16/03/2016, 1,1064 17/03/2016, 1,1311 18/03/2016, 1,1279 21/03/2016, 1,1271 22/03/2016, 1,1212 23/03/2016, 1,1171 24/03/2016, 1,1154 29/03/2016, 1,1194 30/03/2016, 1,1324 31/03/2016, 1,1385 01/04/2016, 1,1432 04/04/2016, 1,1380 05/04/2016, 1,1367 06/04/2016, 1,1336 07/04/2016, 1,1364 08/04/2016, 1,1363 11/04/2016, 1,1390 12/04/2016, 1,1396 13/04/2016, 1,1298 14/04/2016, 1,1252 15/04/2016, 1,1284 18/04/2016, 1,1306 19/04/2016, 1,1343 20/04/2016, 1,1379 21/04/2016, 1,1355 22/04/2016, 1,1263 25/04/2016, 1,1264 26/04/2016, 1,1287 27/04/2016, 1,1303 28/04/2016, 1,1358 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016