Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ με τα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας τίθεται σε κυκλοφορία

04/04/2017

10/03/2017, 1,0606 13/03/2017, 1,0663 14/03/2017, 1,0631 15/03/2017, 1,0622 16/03/2017, 1,0726 17/03/2017, 1,0737 20/03/2017, 1,0752 21/03/2017, 1,0802 22/03/2017, 1,0807 23/03/2017, 1,0786 24/03/2017, 1,0805 27/03/2017, 1,0889 28/03/2017, 1,0859 29/03/2017, 1,0748 31/03/2017, 1,0691 03/04/2017, 1,0661 04/04/2017, 1,0651 05/04/2017, 1,0678 06/04/2017, 1,0666 07/04/2017, 1,0630 10/04/2017, 1,0578 11/04/2017, 1,0616 12/04/2017, 1,0605 13/04/2017, 1,0630 18/04/2017, 1,0682 19/04/2017, 1,0725 20/04/2017, 1,0745 21/04/2017, 1,0698 24/04/2017, 1,0848 25/04/2017, 1,0891 Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη- ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,40
  Ισχύουν από 16/3/2016