Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

 

 

 Εμφάνιση Ανακοινώσεων

 


Ανακοινώσεις

14/02/2018 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στον ΕΟΧ

12/02/2018 - Ενημέρωση για τη χρήση εικονικών νομισμάτων

05/02/2018 - Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΙΟΡΑ για το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/02/2018 - Περί ορισμού δικασίμου επί της ασκηθείσας έφεσης από τον Ειδικό Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως

30/01/2018 - Πρόσκληση της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2018 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2018 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.2.2018 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2018 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

29/01/2018 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 10.02.2017 (Επίπεδο Α) & 11.02.2018 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

19/01/2018 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018

08/01/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

08/01/2018 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 31.03.2018 (Επίπεδο Α) και 01.04.2018 (Επίπεδα Β, Γ & Δ)