Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

ΕΚΤ: Δελτία Τύπου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Δελτία Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μεταφράζονται στα ελληνικά. Mπορείτε να τα αναζητήσετε με βάση το θέμα ή το έτος δημοσίευσής τους.

 

 Εμφάνιση Δελτίων Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 


ΕΚΤ: Δελτία Τύπου

27/10/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

26/10/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

09/10/2017 - Η ΕΚΤ διαπιστώνει ότι η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου στις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες είναι ικανοποιητική

04/10/2017 - Η ΕΚΤ ενισχύει τις κατευθύνσεις της προς τις τράπεζες για τα ΜΕΔ

22/09/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

21/09/2017 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει προς διαβούλευση σχέδια οδηγών σχετικά με την αδειοδότηση τραπεζών και την αδειοδότηση τραπεζών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

07/09/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

04/08/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

27/07/2017 - Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εποπτικών υποδειγμάτων

21/07/2017 - Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2017

21/07/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

20/07/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

23/06/2017 - Η ΕΚΤ συστήνει τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της

23/06/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

08/06/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

02/06/2017 - Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

25/05/2017 - Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ χαιρετίζουν τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την Αγορά Συναλλάγματος

19/05/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

15/05/2017 - Οδηγός της ΕΚΤ διευκρινίζει τα εποπτικά κριτήρια και την εποπτική διαδικασία βάσει των οποίων προσδιορίζεται η καταλληλότητα των μελών των διοικητικών οργάνων των τραπεζών

02/05/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Απρίλιος 2017

28/04/2017 - H EKT ορίζει τα συνολικά εποπτικά τέλη για το 2017 στα 425 εκατ. ευρώ

27/04/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

04/04/2017 - Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία σήμερα

28/03/2017 - Η ΕΚΤ καλωσορίζει τον διάλογο με μη κυβερνητικές οργανώσεις σχετικά με τη διαφάνεια

24/03/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

20/03/2017 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

09/03/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

28/02/2017 - Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί ανάλυση ευαισθησίας με έμφαση στις επιδράσεις των μεταβολών των επιτοκίων

17/02/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

16/02/2017 - Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2016

27/01/2017 - Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα το δεύτερο εξάμηνο του 2016

20/01/2017 - Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

19/01/2017 - Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι