Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Ευκαιρίες Απασχόλησης

 
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2016

Για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 35 θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

27/09/2016 - Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2016 – Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Προκήρυξη 1/2016

Για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, δεκαέξι (16) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον τομέα της Πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.


20/05/2016 - Αίτηση

20/05/2016 - Προκήρυξη 1/2016

20/05/2016 - Περίληψη προκήρυξης 1/2016

Προκήρυξη 2/2014

Για την πλήρωση πέντε (5) εμμίσθων δικηγόρων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.


12/05/2015 - Προκήρυξη 2/2014 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

30/01/2015 - Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης για τις υπ΄αριθμ. 2/2014 και 3/2014 προκηρύξεις

05/01/2015 - Παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις υπ΄ αριθμ. 2/2014 και 3/2014

05/12/2014 - Περίληψη Προκήρυξης 2/2014

05/12/2014 - Προκήρυξη 2/2014

Προκήρυξη 3/2014

Για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, σαράντα οκτώ (48) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.


08/04/2016 - Προκήρυξη 3/2014 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

30/01/2015 - Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης για τις υπ΄αριθμ. 2/2014 και 3/2014 προκηρύξεις

05/01/2015 - Παράταση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις υπ΄ αριθμ. 2/2014 και 3/2014

19/12/2014 - Περίληψη προκήρυξης 3/2014

19/12/2014 - Προκήρυξη 3/2014

Προκήρυξη 1/2014

Για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, δώδεκα (12) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

08/04/2015 - Προκήρυξη 1/2014 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

07/11/2014 - Προκήρυξη 1/2014

07/11/2014 - Περίληψη προκήρυξης 1/2014