Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Φόρμα Επικοινωνίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε το αίτημά σας. Σε περίπτωση που θέλετε απάντηση, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Για τυχόν υποδείξεις, παράπονα/καταγγελίες που αφορούν στις συναλλαγές σας με οποιαδήποτε
Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας της Ελλάδος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σχετικό
"Έντυπο υποβολής υποδείξεων και παραπόνων/καταγγελιών" και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@bankofgreece.gr.


 
               
 

 Σχετικοί Σύνδεσμοι