Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Αθήνα 31/3/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 56 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 31/3/2009 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου

Είδος συναλλαγήςΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ
99 Χρυσός Τίτλου 0,995 - 1,000 το γραμμάριο *NaNNaN
Α.ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
01 Παλαιάς κοπήςNaNNaN
02 Ελισάβετ 1973 κ Προγενεστέρων ετώνNaNNaN
03 Ελισάβετ 1974 κ μεταγενέστερων ετώνNaNNaN
Β. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ
80 Τίτλου 0,900 το γραμμάριοNaNNaN
81 Τίτλου 0,9166 το γραμμάριοNaNNaN
Γ. ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ (ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ)
04 Λίρα Αγγλίας ελαττωματική (από γρ.7,940-7,988)NaNNaN
Δ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ(ΛΙΠΟΒΑΡΗ)
05 Λίρα Αγγλίας λιποβαρής (από γρ.7,900-7,939)NaNNaN
06 Λίρα Αγγλίας λιποβαρής (από γρ.7,500-7,899)NaNNaN
07 Λίρα Αγγλίας λιποβαρής (από γρ.7,000-7,499)NaNNaN
83 Λοιπά Τίτλου 0,900 το γραμμάριοNaNNaN
84 Λοιπά Τίτλου 0,9166 το γραμμάριοNaNNaN
Ε.ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ Η' ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ)
08 Λίρα Αγγλίας Ιταλικής κοπής τίτλου 0,905 NaNNaN
09 Λίρα Αγγλίας Λιβανικής κοπής τίτλου 0,720NaNNaN
85 Λοιπά Τίτλου 0,900 το γραμμάριοNaNNaN
86 Λοιπά Τίτλου 0,720 το γραμμάριοNaNNaN
87 Λοιπά Τίτλου 0,600 το γραμμάριοNaNNaN
88 Λοιπά Τίτλου 0,500 το γραμμάριοNaNNaN

* Προκειμένου για ράβδους χρυσού ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η καθαρή περιεκτικότητα σε χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.