Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών προϊόντων


Η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 4, του ν. 4364/2016, υιοθετεί τις «Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών προϊόντων» (EIOPA-BoS-16-071) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ).

Πατήστε εδώ για το κείμενο.