Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακαλύψτε τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και 200 ευρώ
Σε κυκλοφορία από τις 28 Μαΐου 2019
#banknotes


 

 

17/09/2018

Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

The open data portal of the Bank of Greece
Economic History Conference 2+3 Nov 2018
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής