Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6276&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT, <br/> Δείτε εδώ τα κύρια σημεία της

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής και το Υπουργικό Συμβούλιο την Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2018, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της.
Δείτε εδώ τα κύρια σημεία της


20/12/2018

Φωτό: ΑΠΕ/ΜΠΕΔελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
18/01/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη 16-17.3.2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων
18/01/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα 23-24.2.2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων
17/01/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018
17/01/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018

Ομιλίες - Συνεντεύξεις
16/01/2019 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σε εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς για την παρουσίαση των Αρχών Υπεύθυνης Στρατηγικής (Principles for Responsible Banking) του UNEP Financial Initiative, με θέμα: “Προς ένα βιώσιμο μέλλον”

EKT
09/01/2019 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει ενοποιημένο οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

The open data portal of the Bank of Greece
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής