Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6444&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT, <br/>Δείτε εδώ περισσότερα για τη  νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τη νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «e-Πληρωμές: ένας οδικός χάρτης» εγκαινίασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας.
Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος.


11/6/2019

Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

HubFinTech
The open data portal of the Bank of Greece
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής
#20 χρόνια €υρώ