Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds


Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
19/10/2018 - Ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Qudos Insurance A/S
18/10/2018 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018
18/10/2018 - Χαιρετισμός του Διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα στα εγκαίνια της έκθεσης «Στιγμιότυπα: 12 ιστορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα από τον φακό του Κ. Μεγαλοκονόμου» στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
15/10/2018 - Βασικά σημεία της τοποθέτησης του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητή Ιωάννη Α. Μουρμούρα με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι αρνητικές επιδράσεις στις ελληνικές και ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές»

Ομιλίες - Συνεντεύξεις
01/10/2018 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα - «The Second Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean» του περιοδικού «Τhe Economist»: «Προκλήσεις και προοπτικές για μία βιώσιμη ανάπτυξη»

EKT
21/09/2018 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγό σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

The open data portal of the Bank of Greece
Economic History Conference 2+3 Nov 2018
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής