Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ξεκίνησε την Παρασκευή 1 Ιουνίου η διάθεση στο κοινό ενός συλλεκτικού νομίσματος, αφιερωμένο στον Ηρόδοτο.
Δείτε εδώ το Νομισματικό Πρόγραμμα του 2018


1.6.2018

Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

Economic History Conference 2+3 Nov 2018
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής