Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6068&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT, <br/> Με την ευκαιρία της επετείου ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό της

Συμπληρώθηκαν ενενήντα χρόνια από την έναρξη των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με την ευκαιρία της επετείου ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό της


14/5/2018Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
17/05/2018 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Απρίλιος 2018
17/05/2018 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)
15/05/2018 - Επίσκεψη της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Danièle Nouy
14/05/2018 - Δήλωση δέσμευσης για την τήρηση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για την αγορά Συναλλάγματος

Ομιλίες - Συνεντεύξεις
18/05/2018 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Ολομέλεια της Βουλής για την αρμοδιότητα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση Novartis

EKT
05/05/2018 - Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές τράπεζες δείχνει μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων υπό το δυσμενές σενάριο
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

Τόποι Αναφοράς – Από τη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής