Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=605&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b, <br/>Δείτε περισσότερα

Συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην εφημερίδα «Καθημερινή» και τη δημοσιογράφο Ειρήνη Χρυσολωρά
Δείτε περισσότερα


14/7/2019

 Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
02/08/2019 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «EUROLIFE ERB Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής»
31/07/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Ιούνιος 2019
30/07/2019 - Τεσσαρακοστό ένατο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος
24/07/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούνιος 2019

Ομιλίες - Συνεντεύξεις
14/07/2019 - Συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην εφημερίδα «Καθημερινή» και τη δημοσιογράφο Ειρήνη Χρυσολωρά

EKT
12/08/2019 - Η ΕΚΤ δημοσιεύει τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2020
Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

HubFinTech
The open data portal of the Bank of Greece
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής
#20 χρόνια €υρώ