Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6276&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT, <br/> Δείτε εδώ τα κύρια σημεία της

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής και το Υπουργικό Συμβούλιο την Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2018, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της.
Δείτε εδώ τα κύρια σημεία της


20/12/2018

Φωτό: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

HubFinTech
The open data portal of the Bank of Greece
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής
#20 χρόνια €υρώ