Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6068&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT, <br/> Με την ευκαιρία της επετείου ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό της

Συμπληρώθηκαν ενενήντα χρόνια από την έναρξη των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με την ευκαιρία της επετείου ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας απέστειλε μήνυμα προς το προσωπικό της


14/5/2018

Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

Τόποι Αναφοράς – Από τη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής