Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds
https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=6113&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT, <br />Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2017-2018, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


2/7/2018

Φωτογραφία: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Επιτόκια Αναφοράς της ΕΚΤ
Πράξεις κύριας αναχρη-ματοδότησης του Ευρωσυστήματος0,00
Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης0,25
Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων-0,4
  Ισχύουν από 16/3/2016
 
 

The open data portal of the Bank of Greece
Economic History Conference 2+3 Nov 2018
Σύνδεσμος για το Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Συνδεσμος προς την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής