Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Πράξεις Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής

ΠΣΝΠ 110 / 29.7.2019 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 109 / 29.7.2019 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 108 / 19.11.2018 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR

ΠΣΝΠ 107 / 2.4.2018 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/277.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσων αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την κατάλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 106 / 2.4.2018 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 105 / 1.11.2017 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαιών και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR

ΠΣΝΠ 104 / 11.7.2017 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 103 / 24.3.2017 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 102 / 28.12.2016 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 101 / 19.12.2016 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 100 / 8.4.2016 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λετουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR

ΠΣΝΠ 99 / 15.1.2016 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει.

ΠΣΝΠ 98 / 23.10.2015 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 97 / 15.6.2015 - Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

ΠΣΝΠ 96 / 22.4.2015 - Μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος – Αντικατάσταση της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής υπ’ αριθμ. 54/27.2.2004

ΠΣΝΠ 95 / 28.11.2014 - Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 94 / 20.10.2014 - Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 93 / 5.8.2014 - Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 92 / 4.7.2014 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2-GR

ΠΣΝΠ 91 / 27.3.2014 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 90 / 27.3.2014 - Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 89 / 20.12.2013 - Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 88 / 26.4.2013 - Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 87 / 28.2.2013 - Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 86 / 24.12.2012 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 - GR

ΠΣΝΠ 85 / 21.12.2012 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 84 / 21.12.2012 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 83 / 2.11.2012 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 82 / 27.8.2012 - Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών

ΠΣΝΠ 81 / 23.12.2011 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 80 / 14.11.2011 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 - GR

ΠΣΝΠ 79 / 5.4.2011 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 - GR

ΠΣΝΠ 78 / 22.12.2010 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 77 / 17.12.2010 - Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001

ΠΣΝΠ 76 / 19.11.2010 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 GR

ΠΣΝΠ 75 / 1.11.2010 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 74 / 22.3.2010 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 73 / 20.10.2009 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 - GR

ΠΣΝΠ 72 / 20.10.2009 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 - GR

ΠΣΝΠ 71 / 24.6.2009 - Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 - GR

ΠΣΝΠ 70 / 24.6.2009 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και τις διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 69 / 27.1.2009 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα µέσα και διαδικασίες εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 68 / 27.11.2008 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα µέσα και τις διαδικασίες εφαρµογής της Νοµισµατικής Πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 67 / 15.5.2008 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα µέσα και διαδικασίες εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 66 / 8.4.2008 - Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και ∆ιακανονισµού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

ΠΣΝΠ 64 / 13.11.2007 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα µέσα και διαδικασίες εφαρµογής της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 65 / 13.11.2007 - Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακανονισµού Εντολών Πληρωµής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο "ΕΡΜΗ"

ΠΣΝΠ 63 / 27.8.2007 - Τιµολόγηση εντολών πληρωµής σε πίστωση του Λογαριασµού Αρωγής Πυροπλήκτων

ΠΣΝΠ 62 / 20.2.2007 - Επεξεργασία και εκ νέου διάθεση στην κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ

ΠΣΝΠ 61 / 6.12.2006 - Μέσα και Διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 60 / 11.4.2006 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα µέσα και διαδικασίες εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 59 / 9.3.2006 - Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακανονισµού Εντολών Πληρωµής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο «ΕΡΜΗΣ»

ΠΣΝΠ 58 / 2.9.2005 - Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακανονισµού Εντολών Πληρωµής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο «ΕΡΜΗΣ»

ΠΣΝΠ 57 / 24.5.2005 - Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 54/27.2.2004, η οποία αφορά τα µέσα και διαδικασίες εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 56 / 4.3.2005 - Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακανονισµού Εντολών Πληρωµής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ

ΠΣΝΠ 55 / 16.7.2004 - Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακανονισµού Εντολών Πληρωµής σε ευρώ σε Συνεχή Χρόνο ΕΡΜΗΣ

ΠΣΝΠ 54 / 27.2.2004 - Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της Πράξης ΣΝΠ 4519.12.2000, όπως ισχύει, η οποία αφορά τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΣΝΠ 53 / 20.1.2004 - Αναπαραγωγή Τραπεζογραμματίων Ευρώ

ΠΣΝΠ 50 / 31.7.2002 - Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης συστημάτων πληρωμών