Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Γενικές πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα εξής θέματα:


Ιστορία

 

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια από τις σημαντικότερες και αρτιότερες επιστημονικές βιβλιοθήκες στη χώρα στον τομέα της οικονομικής επιστήμης.
Από τις πρώτες υπηρεσιακές μονάδες που συστάθηκαν με την ίδρυση της Τράπεζας το 1928, στεγάζεται στο Κεντρικό Κατάστημα σε έναν χώρο ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Η συλλογή της εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες προσκτήσεις σε θέματα σχετικά με τις εργασίες της Τράπεζας: οικονομική επιστήμη, τραπεζική και κεντρική τραπεζική, χρηματοοικονομικά, νομισματική πολιτική, ελληνική οικονομία και ιστορία της, παγκόσμιος οικονομία, στατιστική, ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και διοίκηση επιχειρήσεων.

Aρχή σελίδας 


 

      

 

Πρόσβαση και χρήση της Βιβλιοθήκης        
 
 

Οι επισκέπτες εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη με κάρτα, την οποία παραλαμβάνουν κατά την είσοδό τους στο κτήριο της Τράπεζας, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στο Βιβλίο Επισκεπτών. Τα στοιχεία συλλέγονται και τηρούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Η είσοδος στα βιβλιοστάσια επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χρήστες, ενώ στους εξωτερικούς επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα βιβλιοστάσια των περιοδικών εκδόσεων.

Για λόγους ασφαλείας, οι επισκέπτες φυλάσσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα σε θυρίδες φύλαξης, το κλειδί των οποίων τηρούν με δική τους ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο αναγνωστήριο.

Στη Βιβλιοθήκη εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας που ισχύουν γενικότερα στην Τράπεζα, όπως χρήση ψηφιακού συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

  

 

Aρχή σελίδας

Συλλογές

 

Η συλλογή σπανίων βιβλίων της Βιβλιοθήκης, αποτελείται από περίπου 1.000 τόμους. Το παλαιότερο βιβλίο είναι τα Άπαντα του Πλάτωνος που εκδόθηκε στη Βασιλεία το 1534.


Η ηλεκτρονική συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 50 βάσεις δεδομένων που περιέχουν ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, στατιστικά δεδομένα, αναφορές και εφημερίδες. Στον αριθμό περιλαμβάνονται τα βασικά εργαλεία αναζήτησης στις πηγές της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον περιλαμβάνει συλλογή με
CD-ROM και DVD, μικροφίσες, μικροταινίες που περιέχουν εφημερίδες (όπως Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνικές εφημερίδες), σειρές δοκιμίων εργασίας κ.λπ.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κεντρικού κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και μέρος της συλλογής της στεγάζεται στο κτήριο του Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας στο Χαλάνδρι.

Η έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης αριθμεί περίπου 175.000 τόμους και περιλαμβάνει, εκτός από τις εκδόσεις της Τράπεζας, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ελληνικές και ξενόγλωσσες εφημερίδες, ετήσιες εκθέσεις κεντρικών τραπεζών και δοκίμια εργασίας. Σημαντικό τμήμα της συλλογής καταλαμβάνουν οι εκδόσεις διεθνών οργανισμών, όπως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

 

Aρχή σελίδας

 

Συμμετοχή ως μέλος σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει ως μέλος:Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι