Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Yπηρεσίες

Αναγνωστήρια

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα αναγνωστήριο με υλικό οικονομικού περιεχομένου (κεντρικό) και ένα αναγνωστήριο με υλικό νομικού περιεχομένου.

  • Στο κεντρικό αναγνωστήριο υπάρχουν οι εκδόσεις της Τράπεζας, πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, οδηγοί) και τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών εκδόσεων.
  • Στο αναγνωστήριο νομικού περιεχομένου υπάρχει η νομική συλλογή (βιβλία και περιοδικά).

Αρχή σελίδας

 

Υπηρεσίες προς τους χρήστες

               
  • Υπηρεσίες πληροφόρησης: Το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρέχει βοήθεια στις ερευνητικές αναζητήσεις των επισκεπτών μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου και των ηλεκτρονικών πηγών της. Διενεργεί έρευνες για λογαριασμό των χρηστών και ανταποκρίνεται σε αιτήματά τους, κυρίως μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δανεισμός: Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική μόνο για το προσωπικό της Τράπεζας.

 

  • Ηλεκτρονικές πηγές: Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές (βάσεις δεδομένων) για τους εξωτερικούς χρήστες γίνεται μέσω των υπολογιστών που βρίσκονται στον χώρο της Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζει ο εκάστοτε πάροχος.
  • Μεταφορά τίτλων από το Μηχανογραφικό Κέντρο Χαλανδρίου: λόγω της μεταφοράς μεγάλου όγκου της συλλογής στο Χαλάνδρι και, καθώς τα βιβλιοστάσια εκεί δεν είναι επισκέψιμα από τους χρήστες, η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει τη μεταφορά από και προς τα εν λόγω βιβλιοστάσια, προκειμένου να εξυπηρετήσει αιτήσεις για υλικό που φυλάσσεται σε αυτά, όπως εφημερίδες, ΦΕΚ και περιοδικές εκδόσεις παλαιοτέρων ετών.

  

Αρχή σελίδας

 

Αναπαραγωγή υλικού

Το κοινό έχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού της Βιβλιοθήκης αποτεινόμενο στο γραφείο φωτοτυπιών της Τράπεζας και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Περιορισμοί στη φωτοτύπηση υπάρχουν σε σχέση με το παλαιό και σπάνιο υλικό, αλλά και σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία όπως ο Νόμος Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και η Οδηγία 29/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχή σελίδαςΣχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι