Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Kατάλογος ηλεκτρονικών πηγών με συνδρομή

 

Summon 2.0: Web-scale discovery (Proquest): Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Βιβλιοθήκης, καθώς πραγματοποιεί ενιαία αναζήτηση σε όλες τις διαφορετικές πηγές της Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικός κατάλογος, βάσεις δεδομένων, εκθέσεις και ηλεκτρονικά βιβλία) από μόνο ένα σημείο πρόσβασης. Στα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται κατ’ αρχήν η πλήρης βιβλιογραφική αναφορά και η περίληψη των τεκμηρίων. Η έρευνα καθίσταται εφικτή μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο της Τράπεζας. Για τα βιβλία της συλλογής, ο χρήστης χρειάζεται να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη.

ABI/INFORM Complete: Περιέχει περισσότερα από 4.000 περιοδικά σε πλήρες κείμενο, δοκίμια εργασίας, διατριβές, εκθέσεις, δεδομένα κ.λπ. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση  διεύθυνσης IP).

AEA Web (American Economic Association): Προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων από τα πρόσφατ τεύχη των τεσσάρων (4) περιοδικών της AEA: American economic journal, American economic review, Journal of economic literature, και Journal of economic perspectives. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Bankersalmanac.com: Προσφέρει πληροφορίες και δεδομένα για τις τράπεζες παγκοσμίως (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Bankscope (Bureau van Dijk): Περιέχει στατιστικά δεδομένα και εκθέσεις για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Books in Print Global edition: Καλύπτει την παγκόσμια τρέχουσα εκδοτική δραστηριότητα στην αγγλική γλώσσα, με βιβλιογραφικά και οικονομικά στοιχεία, αλλά και σύντομη περίληψη για κάθε τίτλο (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

CapitalIQ (Standard & Poors): Περιέχει εκθέσεις διεθνών χρηματοπιστωτικών και πιστοληπτικών οργανισμών για την οικονομία, το τραπεζικό σύστημα, την επιθεώρηση χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τον έλεγχο των αγορών, κανονισμούς, διαχείριση διαθεσίμων κ.λπ. (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

CEPR Discussion Papers: Περιέχει το πλήρες κείμενο στη σειρά δοκιμίων εργασίας (Discussion Papers) του Centre for Economic Policy Research. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Clarksons.net (Shipping Intelligence Network): Περιέχει στοιχεία, χρονολογικές σειρές και εκθέσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Datastream (Thomson-Reuters): Περιέχει βασικούς οικονομικούς δείκτες και μακροοικονομικές στατιστικές σειρές (είσοδος από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας).

eBrary (Proquest): Πρόσβαση στη συλλογή Academic Complete, που προσφέρει ηλεκτρονικά βιβλία από εμπιστευμένους εκδότες σε όλες τις θεματικές ενότητες ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος με δυνατά εργαλεία αναζήτησης. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

E-Journal Portal (Proquest): Παρουσιάζει σε αλφαβητική σειρά τα ηλεκτρονικά περιοδικά που είναι προσβάσιμα από το Summon 2.0, το εργαλείο ανακάλυψης, του οποίου αποτελεί συμπληρωματικό προϊόν (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

ECB Statistical Data Warehouse – SDW: Περιλαμβάνει δημοσιεύσιμα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

EconLit (Proquest): Παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές αναφορές σχετικές με την οικονομική επιστήμη από άρθρα περιοδικών, δοκίμια εργασίας και συλλογικούς τόμους. Πρόκειται για διευρυμένη έκδοση του Journal of Economic Literature της American Economic Association. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

Economics.gr (All Media Communications): Αποτελείται από δύο βάσεις δεδομένων στα Ελληνικά και Αγγλικά: 1. Η Ελληνική οικονομία σε αριθμούς: Δεδομένα για την εξέλιξη των τομέων της ελληνικής οικονομίας κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες. Αποτελείται από 300 πίνακες δεδομένων, 2. Οι Νομοί της Ελλάδας: Στοιχεία οικονομικού αλλά και πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα για τους 52 νομούς και τις περιφέρειες της Ελλάδος (είσοδος με κωδικό πρόσβασης)

European Tax Surveys (International Bureau of Fiscal Documentation): Περιέχει περιλήψεις για το φορολογικό σύστημα σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών και πλήρες κείμενο ευρωπαϊκών συνθηκών σε φορολογικά θέματα (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Factiva.com: Παρέχει πλήρες κείμενο άρθρων από περίπου 10.000 εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες εταιρειών. Τα θέματα που καλύπτονται είναι η οικονομική επιστήμη, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, πληροφορική, τραπεζική, χρηματοοικονομική κ.λπ. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Ft.com: Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Financial Times (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

HeliosKiosk: Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ελληνικών εφημερίδων Το Βήμα και Τα Νέα από το 2007 (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

ICAP: Ισολογισμοί ελληνικών εταιρειών (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

MF eLIBRARY - Data: Περιέχει στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από 4 βάσεις δεδομένων: 1. Balance of Payments Statistics, 2. Direction of Trade Statistics, 3. Government Finance Statistics, και 4. International Financial Statistics (είσοδος με κωδικό πρόσβασης). 

JSTOR: Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων σε πιο πολλά από 400 περιοδικά τριών συλλογών, σε θέματα κυρίως οικονομικά και επιχειρήσεων. Υπάρχει «κυλιόμενος τοίχος» 2-5 ετών μεταξύ του τεύχους που είναι διαθέσιμο στο JSTOR και στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

NBER Working Papers:Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο στη σειρά δοκιμίων εργασίας (Working Papers) του National Bureau of Economic Research. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP).

OECD iLibrary: Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο βιβλίων, περιοδικών και δοκιμίων εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Δείτε ενημερωτικό υλικό για το OECD iLibrary στο YouTube channel. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP ).

OLISnet: Περιλαμβάνει επίσημα έγγραφα, εκδόσεις, στατιστικές, νέα δημοσιεύματα, κείμενα εργασίας, πρόγραμμα συναντήσεων ομάδων και επιτροπών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

PressDisplay: Επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε περίπου 2.200 εφημερίδες από 100 χώρες σε 60 γλώσσες, με απεικόνιση στην πραγματική μορφή τους, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και με πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: Αναγνώριση διεύθυνσης IP). Εναλλακτικά η πρόσβαση γίνεται από το PressReader.com μέσω ενός γρήγορου φυλλομετρητή διαδικτύου.

Science Direct: Περιέχει το πλήρες κείμενο άρθρων περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί έντυπη συνδρομή, με αρχείο από το 1995. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP ).

Swetswise: Διευκολύνει την αναζήτηση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης – κυρίως ηλεκτρονικά περιοδικά. Επιτρέπει την πλήρη πρόσβαση στα τρέχοντα τεύχη περιοδικών, στα οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί συνδρομή στην έντυπη μορφή. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: αναγνώριση διεύθυνσης IP ).

Tax heaven.gr: Περιέχει νέα και πληροφορίες για φορολογικά και λογιστικά θέματα, ισολογισμούς, Φ.Π.Α. και τη σχετική νομοθεσία (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

The Vienna Institute for International Studies (WIIW): Παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων του Ινστιτούτου (είσοδος με κωδικό πρόσβασης). Περιλαμβάνει επίσης το WIIW Monthly Database Eastern Europe με πρόσφατους οικονομικούς δείκτες για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Ulrich’s Periodicals Directory: Επιτρέπει την πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, με βιβλιογραφικές πληροφορίες, τιμές, θεματική κάλυψη, ταχυδρομική διεύθυνση, URL και στοιχεία επικοινωνίας. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται είτε απευθείας είτε μέσω του Summon 2.0 (πρόσβαση: Αναγνώριση διεύθυνσης IP).

WebDewey: Είναι βασικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο και χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση του υλικού της Βιβλιοθήκης στο σύστημα Dewey Decimal Classification (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).

Διαρκής κώδικας ΠΔ/ΤΕ – ΠΣΝΠ – ΕΤΠΘ/ΕΝΠΘ Τράπεζας της Ελλάδος: Περιέχει το πλήρες κείμενο κυρίως των Πράξεων του Διοικητή της ΤτΕ και των Πράξεων του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (είσοδος με κωδικό πρόσβασης). 

ΝΟΜΟΣ: Επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο και σε τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας, από τα τεύχη Α΄, Β΄ και Δ΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και σε εγκυκλίους και αρθρογραφία (είσοδος με κωδικό πρόσβασης).


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι