Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

28/11/2007 - Π.Δ.Τ.Ε.2600/28.11.2007 "Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογ/σμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως διαμεσολαβητές ή ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του αρθ.29 του ν.3606/07, σε μητρώο που τηρείται στην ΤτΕ"

23/11/2007 - Ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

19/11/2007 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

07/11/2007 - Ενημέρωση για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας

30/10/2007 - Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

12/10/2007 - Ανακοίνωση

05/10/2007 - Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το ετος 2008

21/09/2007 - Ενημέρωση σχετικά με την επιστροφή των έργων τα οποία υπεβλήθησαν στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό

24/07/2007 - Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στους χώρους της Τράπεζας (Διακήρυξη Νο12)

20/07/2007 - Μετεξέλιξη των Υποκαταστημάτων Αργοστολίου και Δράμας σε Θυρίδες

18/07/2007 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2008

10/07/2007 - Ολοκλήρωση της εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

04/07/2007 - Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

03/07/2007 - Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια 200 τόνων χαρτιού Κρατικών Λαχείων (Διακήρυξη Νο 405/2007)

20/06/2007 - Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων γραφείου (Διακήρυξη Νο 8/2007)

20/06/2007 - Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) μηχανής καταμέτρησης και αναγνώρισης γνησιότητας κερμάτων ευρώ (Διακήρυξη Νο 10/2007)

20/06/2007 - Δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (Διακήρυξη Νο 9/2007)

24/04/2007 - Αποφάσεις της 74ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

24/04/2007 - Μέρισμα χρήσης 2006

20/04/2007 - Πλήρωση, κατόπιν επιλογής, έξι (6) θέσεων δικηγόρων. Σχετική Προκήρυξη 4.1.2007

02/04/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών ειδών εστιάσεως(Διακήρυξη Νο. 6/2007)

02/04/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού (Διακήρυξη Νο. 7/2007)

02/04/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια χειροπετσετών, χαρτοπετσετών και χαρτιών υγείας (Διακήρυξη Νο. 5/2007)

02/04/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού (Διακήρυξη Νο. 7/2007)

02/04/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων (Διακήρυξη Νο. 3/2007)

29/03/2007 - Ετήσιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας της ΕΚΤ για το 2007 «Η Ελλάδα σήμερα»

14/03/2007 - Πρόσκληση συμμετοχής στο πρώτο Συνέδριο που διοργανώνει η CEBS

14/02/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για την ανάκαμψη των συστημάτων παραγωγής του SWIFTNet και του SAP (Διακήρυξη Νο. 1/2007)

05/02/2007 - Εκατόν είκοσι οκτώ (128) θέσεις προσωπικού (Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στην Τράπεζα της Ελλάδος

23/01/2007 - Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για την ανάκαμψη των συστημάτων παραγωγής του SWIFTNet και του SAP (Διακήρυξη Νο. 1/2007)

12/01/2007 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

08/01/2007 - Προκήρυξη για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, έξι (6) θέσεων δικηγόρων