Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

09/12/2008 - Διακήρυξη Νο. 8/2008. Δημόσιος διαγωνισμός για την επέκταση της χωρητικότητας ενος (1) υποσυστήματος μαγνητικών δίσκων

24/10/2008 - Ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών για το έτος 2009

07/10/2008 - Ανακοίνωση για την αξιοποίηση ακινήτου

01/10/2008 - Διακανονισμός κλασματικών υπολοίπων μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

30/07/2008 - Ανακοίνωση σχετική με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007

25/07/2008 - Δημόσια διαβούλευση των CEBS, CESR και CEIOPS για την καθιέρωση κοινών κατευθυντήριων οδηγιών για την αξιολόγηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

25/07/2008 - Διακήρυξη Νο7/2008. Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού

21/07/2008 - Ημέρες Γενικής Αργίας για το έτος 2009

27/06/2008 - Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος και διανομή δωρεάν μετοχών

13/06/2008 - Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος

09/06/2008 - Ενημέρωση σχετικά με τον υπολογισμό των ορίων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007

12/05/2008 - Διακήρυξη Νο. 3/2008. Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων

12/05/2008 - Διακήρυξη Νο. 5/2008. Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια χειροπετσετών, χαρτοπετσετών και χαρτιών υγείας

12/05/2008 - Διακήρυξη Νο. 4/2008. Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών ειδών εστιάσεως

12/05/2008 - Διακήρυξη Νο. 6/2008. Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού

22/04/2008 - Αποφάσεις της 75ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

22/04/2008 - Μέρισμα χρήσης 2007

18/04/2008 - Ανακοίνωση σχετική με την άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το ν.3556/2007

18/04/2008 - Ώρες λειτουργίας στις 22/4/2008

28/03/2008 - Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

17/03/2008 - Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος

30/01/2008 - Ωράριο λειτουργίας της Τράπεζας στις 31.1.2008

29/01/2008 - Ψήφισμα για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου

28/01/2008 - Νέα σύνθεση του Bureau της CEBS