Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

16/11/2009 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

04/11/2009 - Όροι Κοινοπρακτικής Έκδοσης 15-ετούς ομολόγου αναφοράς

04/11/2009 - Διάθεση 15-ετών ομολόγων κοινοπραξίας στο αποταμιευτικό κοινό

03/11/2009 - Aνακοίνωση για τα τρίπτυχα έντυπα Blisters έτους κοπής 2009 με την παράσταση "Γ.ΡΙΤΣΟΣ και ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ"

02/11/2009 - Ανάδοχοι Κοινοπρακτικής Έκδοσης

20/10/2009 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

19/10/2009 - Aνακοίνωση Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων

19/10/2009 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων στο αποταμιευτικό κοινό

14/10/2009 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 και 52 εβδομάδων

12/10/2009 - Aνακοίνωση Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 και 52 εβδομάδων

12/10/2009 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων στο αποταμιευτικό κοινό

22/07/2009 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

17/07/2009 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

17/07/2009 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων στο αποταμιευτικό κοινό

14/07/2009 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 και 52 εβδομάδων

14/07/2009 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων στο αποταμιευτικό κοινό

30/06/2009 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2010

04/06/2009 - Διάθεση 10-ετών ομολόγων κοινοπραξίας στο αποταμιευτικό κοινό

03/06/2009 - Όροι Κοινοπρακτικής Επανέκδοσης 10-ετούς ομολόγου αναφοράς

02/06/2009 - Aνακοίνωση Αναδόχων Κοινοπρακτικής Επανέκδοσης

27/05/2009 - Aνακοίνωση για την πώληση Ακινήτου στο Αγρίνιο

27/05/2009 - Aνακοίνωση για την Πώληση Ακινήτου στον Πειραιά

28/04/2009 - Διάθεση Τριετών Ομολόγων στο Αποταμιευτικό Κοινό

28/04/2009 - Όροι Κοινοπρακτικής Επανέκδοσης 3-ετούς ομολόγου αναφοράς

27/04/2009 - Ανακοίνωση Ανάδοχων Κοινοπρακτικής Έκδοσης

23/04/2009 - Αποτέλεσμα εκποίησης των μετοχών που προέκυψαν από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

21/04/2009 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

15/04/2009 - Αποφάσεις 76ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

15/04/2009 - Μέρισμα χρήσης 2008

14/04/2009 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων στο Αποταμιευτικό Κοινό

14/04/2009 - Ανακοίνωση Δημοπρασίας

10/04/2009 - Ανακοίνωση σχετική με την άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

10/04/2009 - Ώρες λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου 2009

03/04/2009 - Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος

01/04/2009 - Εκποίηση μετοχών που προέκυψαν από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

20/03/2009 - Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

04/02/2009 - Aνακοίνωση για την Πώληση Ακινήτου

23/01/2009 - Διακανονισμός κλασματικών υπολοίπων μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος