Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

16/12/2010 - Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά και πώληση χρυσών λιρών

16/11/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

15/11/2010 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

15/11/2010 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

09/11/2010 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/11/2010 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

05/11/2010 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

19/10/2010 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 εβδομάδων

15/10/2010 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

15/10/2010 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

12/10/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων

08/10/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

08/10/2010 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

05/10/2010 - Διάθεση συλλεκτικών νομισμάτων και αναμνηστικών σειρών στο κοινό

21/09/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

20/09/2010 - Αναβολή Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress-test)

17/09/2010 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

17/09/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

15/09/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων

10/09/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

10/09/2010 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

25/08/2010 - Ανακοίνωση

23/07/2010 - Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

20/07/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

19/07/2010 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

19/07/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

14/07/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων

12/07/2010 - Aνακοίνωση Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

12/07/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

25/06/2010 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2011

19/05/2010 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

27/04/2010 - Μέρισμα χρήσης 2009

27/04/2010 - Αποφάσεις 77ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

22/04/2010 - Aνακοίνωση σχετική με την άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

22/04/2010 - Ώρες λειτουργίας της ΤτΕ στις 27-4-2010

20/04/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

19/04/2010 - Διακανονισμός Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή

19/04/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

19/04/2010 - Aνακοίνωση Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων

12/04/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 και 52 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

12/04/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 και 52 εβδομάδων

30/03/2010 - Διάθεση επταετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό

30/03/2010 - Όροι Κοινοπρακτικής Έκδοσης νέου 7-ετούς ομολόγου αναφοράς

29/03/2010 - Ανάδοχοι Κοινοπρακτικής Έκδοσης

29/03/2010 - Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

08/03/2010 - Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 10-ετούς ομολόγου

08/03/2010 - Διάθεση 10-ετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό

04/03/2010 - Ανάδοχοι Κοινοπρακτικής Έκδοσης

29/01/2010 - Διάθεση 5-ετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό

29/01/2010 - Όροι Κοινοπρακτικής Έκδοσης νέου 5-ετούς ομολόγου αναφοράς

25/01/2010 - Ανάδοχοι Κοινοπρακτικής Έκδοσης

20/01/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

20/01/2010 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 26 και 52 εβδομάδων

18/01/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

18/01/2010 - Aνακοίνωση Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων

12/01/2010 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων στο αποταμιευτικό κοινό

12/01/2010 - Aνακοίνωση Δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 και 52 εβδομάδων