Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

29/12/2011 - Ύλη Εξετάσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών - Πιστοποιητικό Επιπέδου Α

27/12/2011 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της "Τ ΒΑΝΚ ANΩNYMH TΡAΠEZIKH ETAIΡΙΑ"

20/12/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

19/12/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

19/12/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

14/12/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

12/12/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

12/12/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

02/12/2011 - Πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή Ευστάθιου Πρασσά για αναγγελία απαιτήσεων προς τους πιστωτές του ιδρύματος «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση με την απόφαση ΕΠΑΘ 20/3/9.10.2011

15/11/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

14/11/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

14/11/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

08/11/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

07/11/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

07/11/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

19/10/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

17/10/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

17/10/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

11/10/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

10/10/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

10/10/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

20/09/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

16/09/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

16/09/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

06/09/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/09/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

05/09/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

16/08/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

16/08/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

16/08/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

09/08/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

08/08/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

08/08/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

25/07/2011 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2012

19/07/2011 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

18/07/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

18/07/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

12/07/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

11/07/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

11/07/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

21/06/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

20/06/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

20/06/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

14/06/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

10/06/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

10/06/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

17/05/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/05/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

13/05/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

10/05/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

09/05/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

09/05/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

02/05/2011 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3862/2010 σε εποπτευόμενους

21/04/2011 - 78η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 18.4.2011 - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

19/04/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

18/04/2011 - Μέρισμα χρήσης 2010

18/04/2011 - Αποφάσεις 78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

18/04/2011 - Σχέδιο τροποποίησης και προσθήκης άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος

15/04/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

15/04/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

13/04/2011 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

13/04/2011 - Ώρες λειτουργίας της ΤτΕ στις 18-4-2011

12/04/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

08/04/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο Αποταμιευτικό Κοινό

08/04/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

31/03/2011 - Διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Marfin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία” από την Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Marfin Popular Bank Public Co Ltd”

22/03/2011 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.4.2011 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

22/03/2011 - Έντυπο Δήλωσης-Εξουσιοδότησης Αντιπροσώπου για τη συμμετοχή σε γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

22/03/2011 - Έντυπο Διορισμού Κοινού Αντιπροσώπου Μετόχων για τη συμμετοχή σε γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

22/03/2011 - Aριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

22/03/2011 - Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

08/03/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/03/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

04/03/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο Αποταμιευτικό Κοινό

15/02/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

11/02/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

11/02/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

08/02/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/02/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων στο Αποταμιευτικό Κοινό

04/02/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Eβδομάδων

18/01/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

14/01/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

14/01/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

12/01/2011 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

10/01/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

10/01/2011 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Eβδομάδων