Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

18/12/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 εβδομάδων

18/12/2012 - Διενέργεια εξετάσεων 9.2.2013 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

17/12/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

17/12/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

17/12/2012 - Περί υποβολής έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»

11/12/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

11/12/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 4 εβδομάδων

11/12/2012 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής, του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

10/12/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 4 και 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

10/12/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 4 και 26 εβδομάδων

03/12/2012 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 15.12.2012

30/11/2012 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Aχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε"

27/11/2012 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ"

14/11/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 4 Εβδομάδων

14/11/2012 - Aποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

12/11/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 4 και 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

12/11/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 4 και 13 εβδομάδων

08/11/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/11/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

05/11/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

24/10/2012 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

23/10/2012 - Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2013 για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

17/10/2012 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις τής 23.9.2012 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

16/10/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

15/10/2012 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ Π.Ε.»

15/10/2012 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε.»

15/10/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

15/10/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

09/10/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/10/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

05/10/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

24/09/2012 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

18/09/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

17/09/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

17/09/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

10/09/2012 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

04/09/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

03/09/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

29/08/2012 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

29/08/2012 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

16/08/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/08/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

13/08/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

07/08/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

03/08/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

03/08/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

03/08/2012 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

24/07/2012 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2013

17/07/2012 - Ανακοίνωση της Διαβούλευσης:Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Κ3-4382/2001 (ΦΕΚ Β’ 847/04-07-2001) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και νέοι πίνακες ζωής και πίνακες νοσηρότητας – ανικανότητας

17/07/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

16/07/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

16/07/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

10/07/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

09/07/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

09/07/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

28/06/2012 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις τής 9.6.2012 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

19/06/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

18/06/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

18/06/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

13/06/2012 - Πρόγραμμα εξετάσεων β’ εξαμήνου 2012 για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

12/06/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

11/06/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

11/06/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

07/06/2012 - Ανακοίνωση για τον Πιστωτικό Αναπτυξιακό Συνεταιρισμό Νομού Μαγνησίας – ΣΥΝ. Π.Ε. με διακριτικό τίτλο «Μαγνησιακή Πίστη»

28/05/2012 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

17/05/2012 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 22.4.2012 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

15/05/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

14/05/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

14/05/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

08/05/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

07/05/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

07/05/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

02/05/2012 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

27/04/2012 - Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ή και COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24/04/2012 - Μέρισμα χρήσης 2011

24/04/2012 - Αποφάσεις της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

24/04/2012 - Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος

20/04/2012 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 24-4-2012

18/04/2012 - Οριστικός κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις της 22ας Απριλίου 2012 στην Αθήνα

17/04/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

17/04/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

17/04/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

10/04/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

09/04/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

09/04/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

30/03/2012 - Πρόσκληση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/03/2012 - Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/03/2012 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.4.2012 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/03/2012 - Έντυπα για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου

29/03/2012 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Aχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν. Π.Ε.»

28/03/2012 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν. Πε.»

28/03/2012 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου Συν. Πε.»

22/03/2012 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

20/03/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

19/03/2012 - Διευκρίνιση επί του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2012

19/03/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

19/03/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

12/03/2012 - Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012

07/03/2012 - Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

06/03/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/03/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

05/03/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

21/02/2012 - Ανακοίνωση σχετικά με τη φερόμενη στο διαδίκτυο ως «Cooperative Bank of Lakonia “Sparta Merchant Green Bank” Ltd»

17/02/2012 - Λήξη δεκαετούς περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων δραχμών

14/02/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/02/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

13/02/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

07/02/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

06/02/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

06/02/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

18/01/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

17/01/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

17/01/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

10/01/2012 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

09/01/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων στο αποταμιευτικό κοινό

09/01/2012 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων