Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

30/12/2013 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

27/12/2013 - Υποβολή τροποποιημένης Έκθεσης Επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά της Τράπεζας Probank Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση)

27/12/2013 - Γνωστοποίηση προς τους καταναλωτές

24/12/2013 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

24/12/2013 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Β)

17/12/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

17/12/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

17/12/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας Συν.Π.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

17/12/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας Συν.Π.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

13/12/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

13/12/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

12/12/2013 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»

10/12/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

06/12/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

06/12/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

04/12/2013 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

02/12/2013 - Υποβολή δεύτερου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ»

02/12/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 15.12.2013 (Επίπεδο Δ)

02/12/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 15.12.2013 (Επίπεδο Β)

02/12/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 14.12.2013 (Επίπεδο Α)

02/12/2013 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Νοεμβρίου 2013

02/12/2013 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Νοεμβρίου 2013

28/11/2013 - Υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΙΑ»

28/11/2013 - Υποβολή δεύτερου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»

26/11/2013 - Υποβολή προσωρινού πίνακα διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ»

26/11/2013 - Υποβολή δεύτερου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος»

15/11/2013 - Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών για το έτος 2014

12/11/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

08/11/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

08/11/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

06/11/2013 - Έκθεση επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά της FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση

05/11/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/11/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

04/11/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

04/11/2013 - Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2014 για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

01/11/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

30/10/2013 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Νοεμβρίου 2013

25/10/2013 - Έκθεση Επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά της Τράπεζας Probank Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση)

15/10/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

15/10/2013 - Διενέργεια εξετάσεων, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Β)

14/10/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

14/10/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

11/10/2013 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις του σεμιναρίου επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 5ης Οκτωβρίου 2013

11/10/2013 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων του σεμιναρίου επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 5ης Οκτωβρίου 2013

11/10/2013 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις τής 21ης Σεπτεμβρίου 2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

08/10/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/10/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων

04/10/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων

02/10/2013 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 22ας Σεπτεμβρίου 2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

30/09/2013 - Διενέργεια εξετάσεων 15.12.2013 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

30/09/2013 - Διενέργεια εξετάσεων 14.12.2013 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

24/09/2013 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις σεμιναρίου πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 5ης Οκτωβρίου 2013

17/09/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/09/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

13/09/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

09/09/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 22.9.2013 (Επίπεδο Δ)

09/09/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 21.9.2013 (Επίπεδο Α)

03/09/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

30/08/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

30/08/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

13/08/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

12/08/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

12/08/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

07/08/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/08/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

05/08/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

01/08/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Τράπεζα Probank A.E.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

16/07/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

12/07/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

12/07/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

09/07/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

08/07/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

08/07/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

04/07/2013 - Επιτυχόντες στις εξετάσεις τής 15.6.2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο A)

03/07/2013 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Νοεμβρίου 2013

03/07/2013 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 5ης Οκτωβρίου 2013

28/06/2013 - Επιτυχόντες στις εξετάσεις της 16.6.2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

28/06/2013 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

28/06/2013 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

20/06/2013 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2014

18/06/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

17/06/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

17/06/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

12/06/2013 - Aνακοίνωση για την πώληση ή παραχώρηση-εκμετάλλευση ιδιοκτησιών της Τράπεζας της Ελλάδος στους νομούς Αττικής και Ρεθύμνου

11/06/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

07/06/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

07/06/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

06/06/2013 - Έκθεση Επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση)

05/06/2013 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 18ης και 19ης Μαΐου 2013

05/06/2013 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 18ης και 19ης Μαΐου 2013

03/06/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 16.06.2013 (Επίπεδο Δ)

03/06/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 15.06.2013 (Επίπεδο Α)

17/05/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της "FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

14/05/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/05/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

13/05/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

08/05/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

02/05/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

02/05/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

01/05/2013 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 18ης και 19ης Μαΐου 2013

22/04/2013 - Μεταφορά της αργίας της 1ης Μαΐου

18/04/2013 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

17/04/2013 - Ψήφισμα μετά την αναγγελία θανάτου του Γεωργίου Κασιμάτη

16/04/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

15/04/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

15/04/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

11/04/2013 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"

09/04/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

05/04/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

05/04/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

22/03/2013 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης Μαρτίου 2013

22/03/2013 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης Μαρτίου 2013

19/03/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

19/03/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

19/03/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

05/03/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 εβδομάδων

04/03/2013 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις τής 9.2.2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

04/03/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

04/03/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

26/02/2013 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις σεμιναρίου πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης Μαρτίου 2013

25/02/2013 - Μέρισμα χρήσης 2012

25/02/2013 - Αποφάσεις της 80ής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

25/02/2013 - Σχέδιο τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος

19/02/2013 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 25.2.2013

13/02/2013 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 18ης και 19ης Μαΐου 2013

12/02/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 εβδομάδων

12/02/2013 - Διενέργεια εξετάσεων, το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

11/02/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

11/02/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

05/02/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 εβδομάδων

04/02/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

04/02/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

31/01/2013 - Έντυπα για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου

31/01/2013 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 80ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.2.2013 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

31/01/2013 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

31/01/2013 - Πρόσκληση της 80ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

28/01/2013 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 09.02.2013

25/01/2013 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

15/01/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 εβδομάδων

14/01/2013 - Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013

14/01/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

14/01/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

09/01/2013 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις τής 15.12.2012 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

08/01/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

08/01/2013 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 4 εβδομάδων

07/01/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 4 και 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

07/01/2013 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 4 και 26 εβδομάδων