Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

30/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση"

30/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου υπό ειδική εκκαθάριση»

30/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας υπό ειδική εκκαθάριση»

30/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτ. Μακεδονίας υπό ειδική εκκαθάριση»

30/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου υπό ειδική εκκαθάριση"

23/12/2014 - Υποβολή Δεύτερου Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ»

23/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

23/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Τράπεζα Probank Α.Ε.

23/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζας της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση"

23/12/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»

23/12/2014 - Υποβολή τρίτου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»

23/12/2014 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 13ης Δεκεμβρίου 2014

23/12/2014 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 13ης Δεκεμβρίου 2014

22/12/2014 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικούιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

22/12/2014 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

22/12/2014 - Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

18/12/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 6ης Δεκεμβρίου 2014 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 7ης Δεκεμβρίου 2014 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στη Θεσσαλονίκη

17/12/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

16/12/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

12/12/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

12/12/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

10/12/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

10/12/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

10/12/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

10/12/2014 - Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών για το έτος 2015

10/12/2014 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α, Β, Γ και Δ)

05/12/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

05/12/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

05/12/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

01/12/2014 - Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος

25/11/2014 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 13ης Δεκεμβρίου 2014

24/11/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 06.12.2014 (Επίπεδο Α) και 07.12.2014 (Επίπεδο Β, Γ και Δ)

20/11/2014 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 8ης και 9ης Νοεμβρίου 2014

19/11/2014 - Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση - Ανακοίνωση για συζήτηση αντιρρήσεων

18/11/2014 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 8ης και 9ης Νοεμβρίου 2014

17/11/2014 - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που θα διεξαχθούν στις 6 Δεκεμβρίου 2014 (Επίπεδο Α) και στις 7 Δεκεμβρίου 2014 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στη Θεσσαλονίκη

13/11/2014 - Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2015 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

12/11/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Eντόκων 13 Εβδομάδων

11/11/2014 - Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση – Ανακοίνωση για συζήτηση αντιρρήσεων

07/11/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

07/11/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

05/11/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Eντόκων 26 Εβδομάδων

05/11/2014 - «Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση»-Ανακοίνωση για συζήτηση αντιρρήσεων

31/10/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

31/10/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

29/10/2014 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 8ης και 9ης Νοεμβρίου 2014

17/10/2014 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 11ης Οκτωβρίου 2014

17/10/2014 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 11ης Οκτωβρίου 2014

15/10/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

10/10/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

10/10/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

08/10/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Eντόκων 26 Εβδομάδων

08/10/2014 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 13ης Δεκεμβρίου 2014

08/10/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 20ης Σεπτεμβρίου 2014 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 21ης Σεπτεμβρίου 2014 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στην Αθήνα

03/10/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

03/10/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

01/10/2014 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 27ης Σεπτεμβρίου 2014

01/10/2014 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 27ης Σεπτεμβρίου 2014

29/09/2014 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 6.12.2014 (Επίπεδο Α) και 7.12.2014 (Επίπεδα Β, Γ, και Δ).

25/09/2014 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 11ης Οκτωβρίου 2014

16/09/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

12/09/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

12/09/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

10/09/2014 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 27ης Σεπτεμβρίου 2014

08/09/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 20.09.2014 (Επίπεδο Α) και 21.09.2014 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

02/09/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

29/08/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

29/08/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

12/08/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

12/08/2014 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 8ης και 9ης Νοεμβρίου 2014

08/08/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

08/08/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

08/08/2014 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 11ης Οκτωβρίου 2014

05/08/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/08/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

04/08/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

01/08/2014 - ΗΔΑΤ-Μετάβαση σε κύκλο διακανονισμού Τ+2

15/07/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

15/07/2014 - Ανακοίνωση περί ορισμού δικασίμου επί δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων (άρθρο 145 παρ. 5 του ν. 4261/2014)

14/07/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

14/07/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων

11/07/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Τράπεζα Probank Α.Ε.

08/07/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/07/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

04/07/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων

04/07/2014 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 27ης Σεπτεμβρίου 2014

02/07/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 14ης Ιουνίου 2014 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 15ης Ιουνίου 2014 (Επίπεδο Β, Γ και Δ)

30/06/2014 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

30/06/2014 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

30/06/2014 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

30/06/2014 - Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 20.9.2014 (Επίπεδο Α) και 21.09.2014 (Επίπεδα Β, Γ, και Δ), στην Αθήνα

25/06/2014 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2015

17/06/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/06/2014 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

13/06/2014 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

10/06/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

06/06/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

06/06/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

03/06/2014 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 10ης και 11ης Μαΐου 2014

03/06/2014 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 10ης και 11ης Μαΐου 2014

02/06/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 14.06.2014 (Επίπεδο Α) και 15.06.2014 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

22/05/2014 - FBB-Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση - Ανακοίνωση για συζήτηση αντιρρήσεων

13/05/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

09/05/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

09/05/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

06/05/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

02/05/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

02/05/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

24/04/2014 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 10ης και 11ης Μαίου 2014

15/04/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

14/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων-Ορθή Επανάληψη

14/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων-Ορθή Επανάληψη

11/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

11/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

08/04/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

07/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων

07/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων

04/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

04/04/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

31/03/2014 - Υποβολή τροποποιημένης Έκθεσης Επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά της Τράπεζας Probank Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση)

27/03/2014 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις του σεμιναρίου επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 15ης Μαρτίου 2014

27/03/2014 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων του σεμιναρίου επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 15ης Μαρτίου 2014

18/03/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

14/03/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

14/03/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

12/03/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2014 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ και Δ)

12/03/2014 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του σεμιναρίου πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 15ης Μαρτίου 2014

04/03/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

28/02/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

28/02/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

27/02/2014 - Μέρισμα χρήσης 2013

27/02/2014 - Αποφάσεις της 81ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

24/02/2014 - Διενέργεια εξετάσεων 15.6.2014 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επιπέδων B, Γ, Δ)

21/02/2014 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

21/02/2014 - ΄Ωρες Λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 27.2.2014

11/02/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

11/02/2014 - Ενημέρωση για τη χρήση εικονικών νομισμάτων

07/02/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

07/02/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

04/02/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/02/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αχαϊκή συνεταιριστική τράπεζα ΣΥΝΠΕ (υπό ειδική εκκαθάριση)»

03/02/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 16.02.2014 (Επίπεδο Δ)

03/02/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 16.02.2014 (Επίπεδο Γ)

03/02/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 16.02.2014 (Επίπεδο Β)

03/02/2014 - Κατάλογος υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 15.02.2014 (Επίπεδο Α)

03/02/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων

03/02/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων

03/02/2014 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

30/01/2014 - Πρόσκληση της 81ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2014 - Έντυπα για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου

30/01/2014 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 81ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.2.2014 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2014 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

21/01/2014 - Ορισμός δικασίμου επί της εκθέσεως του Ειδ. Εκκαθαριστή Ν.Μαράντου του υπό ειδ. εκκαθάριση π.ι. με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος

14/01/2014 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2014

14/01/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/01/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

13/01/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

10/01/2014 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «T-BANK ΑΤΕ (υπό ειδική εκκαθάριση)»

08/01/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 14ης Δεκεμβρίου 2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α)

08/01/2014 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 10ης και 11ης Μαΐου 2014

08/01/2014 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 15ης Μαρτίου 2014

07/01/2014 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

07/01/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 15ης Δεκεμβρίου 2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Δ)

07/01/2014 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 15ης Δεκεμβρίου 2013 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Β)

03/01/2014 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Γ)

03/01/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

03/01/2014 - Ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα