Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

30/12/2015 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου Συν.Π.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

28/12/2015 - Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 για το έτος 2016

24/12/2015 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Τράπεζα Probank Α.Ε. – Ορθή επανάληψη

21/12/2015 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 12ης Δεκεμβρίου 2015

21/12/2015 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 12ης Δεκεμβρίου 2015

21/12/2015 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ) και τους σχετικούς πίνακες

18/12/2015 - Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υπό ειδική εκκαθάριση-Ανακοίνωση περί ορισμού νέας ημερομηνίας δικασίμου επί της εκθέσεως περί εισαγωγής αντιρρήσεων του ειδικού εκκαθαριστή κ. Νικολάου Μαράντου

14/12/2015 - Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.ΠΕ.

14/12/2015 - Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ

11/12/2015 - Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου ΣΥΝ.ΠΕ"

11/12/2015 - Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Τράπεζα Probank ΑΕ"

11/12/2015 - Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"

11/12/2015 - Υποβολή Πινάκων Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ"

11/12/2015 - Υποβολή Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ"

07/12/2015 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 12ης Δεκεμβρίου 2015»

24/11/2015 - Ανάθεση της διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015)

24/11/2015 - Ανακοίνωση για φορείς διενέργειας εξετάσεων - σεμιναρίων πιστοποίησης και σεμιναρίων επιμόρφωσης της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015)

23/11/2015 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 5.12.2015 (Επίπεδο Α) και 6.12.2015 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

20/11/2015 - Ανακοίνωση των οργάνων εκκαθάρισης προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

20/11/2015 - Ανακοίνωση των οργάνων εκκαθάρισης προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας COMMERCIAL VALUE AAE υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

20/11/2015 - Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «COMMERCIAL VALUE AAE

19/11/2015 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 7ης και 8ης Νοεμβρίου 2015

19/11/2015 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 7ης και 8ης Νοεμβρίου 2015

17/11/2015 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 12ης Δεκεμβρίου 2015

06/11/2015 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 12ης Δεκεμβρίου 2015

29/10/2015 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 7ης και 8ης Νοεμβρίου 2015

23/10/2015 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 10ης Οκτωβρίου 2015

23/10/2015 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 10ης Οκτωβρίου 2015

22/10/2015 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 3ης Οκτωβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α & Δ) και τους σχετικούς πίνακες

19/10/2015 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 26ης Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 27ης Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα (Επίπεδα Β, Γ και Δ) και τους σχετικούς πίνακες

15/10/2015 - Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ υπό ειδική εκκαθάριση-Ανακοίνωση περί ορισμού νέας ημερομηνίας δικασίμου επί της εκθέσεως περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων

05/10/2015 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 5.12.2015 (Επίπεδο Α) και της 6.12.2015 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

01/10/2015 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 10ης Οκτωβρίου 2015»

21/09/2015 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 3.10.2015 (Επίπεδα Α και Δ)

14/09/2015 - Κατάλογοι υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 26.9.2015 (Επίπεδο Α) και 27.9.2015 (Επίπεδο Β, Γ και Δ)

14/09/2015 - Περί υποβολής Έκθεσης Επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ»

02/09/2015 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 7ης και 8ης Νοεμβρίου 2015

31/08/2015 - Αναβολή εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 19ης και 20ης Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα

10/08/2015 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 10ης Οκτωβρίου 2015

10/07/2015 - Διενέργεια εξετάσεων 3.10.2015 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α και Δ)

09/07/2015 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 19.9.2015 (Επίπεδο Α) και της 20.9.2015 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

09/07/2015 - Ανακοίνωση

07/07/2015 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 27ης Ιουνίου 2015 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α & Δ)

30/06/2015 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2016

29/06/2015 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

19/06/2015 - Ορισμός δικασίμου επί της υπ' αριθμ. κατάθεσης 1038/2015 έφεσης του Ειδικού Εκκαθαριστή Ν. Μαράντου του υπό ειδικη εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ" κατά της υπ' αριθμ. 228/2014 Πολ. Πρωτ. Αθηνών απόφασης

19/06/2015 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 6ης Ιουνίου 2015 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ΕπίπεδΑ Α, Β, Γ και Δ)

15/06/2015 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 27.6.2015 (Επίπεδα Α και Δ)

05/06/2015 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Μαΐου 2015

05/06/2015 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Μαΐου 2015

25/05/2015 - Κατάλογοι υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Θεσσαλονίκη, 6.6.2015 (Επίπεδο Α) και 7.6.2015 (Επίπεδο Β, Γ και Δ)

27/04/2015 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Μαΐου 2015

27/04/2015 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Πανελλήνια Τράπεζα A.E.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

15/04/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Έντοκων 13 Εβδομάδων

14/04/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

14/04/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

08/04/2015 - Προκήρυξη 1/2014 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

08/04/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

06/04/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

06/04/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

26/03/2015 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 14ης Μαρτίου 2015

26/03/2015 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 14ης Μαρτίου 2015

18/03/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Έντοκων 13 Εβδομάδων

16/03/2015 - Ορισμός της εξ΄αναβολής δικασίμου επί της εκθέσεως του ειδικού εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση περί εισαγωγής αντιρρήσεων επί αναγγελθεισών απαιτήσεων

16/03/2015 - Ορισμός της εξ΄αναβολής δικασίμου επί της εκθέσεως του ειδικού εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση περί εισαγωγής αντιρρήσεων επί αναγγελθεισών απαιτήσεων

13/03/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

13/03/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

11/03/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

06/03/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

06/03/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

06/03/2015 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 28ης Φεβρουαρίου 2015

06/03/2015 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 28ης Φεβρουαρίου 2015

05/03/2015 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 9ης και 10ης Μαΐου 2015

05/03/2015 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 14ης Μαρτίου 2015».

04/03/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

02/03/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

02/03/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

26/02/2015 - Μέρισμα χρήσης 2014

26/02/2015 - Αποφάσεις της 82ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

24/02/2015 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 26.2.2015

24/02/2015 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 7ης Φεβρουαρίου 2015 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και της 8ης Φεβρουαρίου 2015 (Επίπεδα Β, Γ, και Δ)

13/02/2015 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 28ης Φεβρουαρίου 2015

13/02/2015 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α και Δ)

13/02/2015 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α, Β, Γ και Δ)

11/02/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

09/02/2015 - Ορισμός της εξ αναβολής δικασίμου επί της εκθέσεως της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ως ειδ. εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδ. εκκαθάριση» περί εισαγωγής αντιρρήσεων

06/02/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

06/02/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

04/02/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

04/02/2015 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 14ης Μαρτίου 2015

30/01/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

30/01/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

29/01/2015 - Έντυπα για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου

29/01/2015 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 82ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.2.2015 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

29/01/2015 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

29/01/2015 - Πρόσκληση της 82ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

26/01/2015 - Κατάλογοι υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 7.2.2015 (Επίπεδο Α) και 8.2.2015 (Επίπεδο Β, Γ και Δ)

16/01/2015 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015

14/01/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 13 Εβδομάδων

13/01/2015 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της 28ης Φεβρουαρίου 2015

09/01/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων

09/01/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 13 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα

07/01/2015 - Αποτελέσματα Δημοπρασίας Εντόκων 26 Εβδομάδων

02/01/2015 - Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων

02/01/2015 - Διάθεση Εντόκων Γραμματίων 26 Εβδομάδων σε Φυσικά Πρόσωπα