Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

30/12/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 10ης Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα A & Δ)

28/12/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 01.04.2017 (Επίπεδο Α) και της 02.04.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

15/12/2016 - Διενέργεια Εξετάσεων και Σεμινάριο Πιστοποίησης (άρθ.11 & 16) για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015)

15/12/2016 - Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για τα σεμινάρια επιμόρφωσης του άρθρου 21 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) έτους 2017.

09/12/2016 - Ανακοίνωση περί υποβολής πρώτου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

07/12/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 19ης Νοεμβρίου 2016

05/12/2016 - «Πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 για το έτος 2017»

02/12/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων και σχετική Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 12ης 13ης Νοεμβρίου 2016

28/11/2016 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 10.12.2016 (Επίπεδα Α και Δ)

25/11/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2016 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

25/11/2016 - Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση - Ανακοίνωση περί ορισμού νέας δικασίμου λόγω αναβολής της συζητήσεως επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων

21/11/2016 - Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου

18/11/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 22ης και 23ης Οκτωβρίου 2016 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ)

08/11/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 11.02.2017 (Επίπεδο Α) και της 12.02.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

04/11/2016 - Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2017 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

04/11/2016 - Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για τα σεμινάρια επιμόρφωσης του άρθρου 21 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

04/11/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 19ης Νοεμβρίου 2016

27/10/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 12ης και 13ης Νοεμβρίου 2016

21/10/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2016 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

19/10/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων και σχετική Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 8ης Οκτωβρίου 2016

17/10/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ)

14/10/2016 - Έναρξη διαβούλευσης

10/10/2016 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 22.10.2016 (Επίπεδο Α) και 23.10.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

04/10/2016 - Διενέργεια εξετάσεων 10.12.2016 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α και Δ)

03/10/2016 - Ανακοίνωση περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Τράπεζα PROBANK A.E.

30/09/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2016 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

29/09/2016 - Περί υποβολής Πέμπτου Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ»

15/09/2016 - Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση - Ανακοίνωση περί ορισμού δικασίμου επί της εκθέσεως περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων

14/09/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 8ης Οκτωβρίου 2016

12/09/2016 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 24.09.2016 (Επίπεδο Α) και 25.09.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

06/09/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2016 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

19/08/2016 - Ανακοίνωση περί της υποβολής έκθεσης επαλήθευσης απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

08/08/2016 - Έκδοση αναμνηστικού τόμου για τον Καθηγητή Λεωνίδα Γεωργακόπουλο

29/07/2016 - Ανακοίνωση του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για διεξαγωγή σεμιναρίου επιμόρφωσης (e-learning) του άρθρου 21 της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) έτους 2016

29/07/2016 - Ανακοίνωση του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη διεξαγωγή σεμιναρίου επιμόρφωσης (αίθουσας) του άρθρου 21 της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2452/13.11.2015) έτους 2016

21/07/2016 - Ορισμός νέας δικασίμου επί της εκθέσεως εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΤΕ»

12/07/2016 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2017

08/07/2016 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 25ης Ιουνίου 2016

08/07/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 25ης Ιουνίου 2016

05/07/2016 - Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για τα σεμινάρια επιμόρφωσης του άρθρου 21 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30/06/2016 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 12ης, 13ης και 19ης Νοεμβρίου 2016

30/06/2016 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 8ης και 9ης Οκτωβρίου 2016

24/06/2016 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»

23/06/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 11ης Ιουνίου 2016 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α και Δ) και τους σχετικούς πίνακες

22/06/2016 - Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση

16/06/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 22.10.2016 (Επίπεδο Α) και της 23.10.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

15/06/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 25ης Ιουνίου 2016

31/05/2016 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 21ης Μαΐου 2016

31/05/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 21ης Μαΐου 2016

30/05/2016 - Διαδικασία διάθεσης αναμνηστικών και συλλεκτικών νομισμάτων από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος

30/05/2016 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 11.6.2016 (Επίπεδα Α και Δ)

25/05/2016 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 14ης και 15ης Μαΐου 2016

25/05/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 14ης και 15ης Μαΐου 2016

10/05/2016 - Ορισμός νέας δικασίμου επί της εκθέσεως εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΤΕ»

05/05/2016 - Ορισμός νέας δικασίμου επί της εκθέσεως περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.ΠΕ»

25/04/2016 - Μεταφορά αργίας της 1ης Μαΐου

25/04/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 21ης Μαΐου 2016»

25/04/2016 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 14ης και 15ης Μαΐου 2016

22/04/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 16ης και 17ης Απριλίου 2016 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ) και τους σχετικούς πίνακες

21/04/2016 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 25ης Ιουνίου 2016

20/04/2016 - Ψήφισμα μετά την αναγγελία του θανάτου του Γεράσιμου Αρσένη

19/04/2016 - Διενέργεια εξετάσεων 11.6.2016 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α & Δ)

19/04/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 24.9.2016 (Επίπεδο Α) και της 25.9.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

19/04/2016 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 2ας και 3ης Απριλίου 2016 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ) και τους σχετικούς πίνακες

04/04/2016 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 16.4.2016 (Επίπεδο Α) και 17.4.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

23/03/2016 - Πρόσκληση για την επαναληπτική αναγγελία των απαιτήσεων των πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία "ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ"

21/03/2016 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα 2.04.2016 (Επίπεδο Α) και 3.04.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

10/03/2016 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 5ης Μαρτίου 2016

10/03/2016 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 5ης Μαρτίου 2016

09/03/2016 - Περί υποβολής πρώτου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Πανελλήνια Τράπεζα ΑΕ"

04/03/2016 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του επί ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση"

25/02/2016 - Μέρισμα χρήσης 2015

25/02/2016 - Αποφάσεις της 83ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

23/02/2016 - Κατάσταση υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 5ης Μαρτίου 2016

23/02/2016 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 25.2.2016

17/02/2016 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 21ης Μαΐου 2016

17/02/2016 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 14ης και 15ης Μαΐου 2016

16/02/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 16.04.2016 (Επίπεδο Α) και της 17.04.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

16/02/2016 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 02.04.2016 (Επίπεδο Α) και της 03.04.2016 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

16/02/2016 - Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2016 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

10/02/2016 - Ψήφισμα μετά την αναγγελία θανάτου της Βασιλικής Ζάκκα

28/01/2016 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

28/01/2016 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 83ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.2.2016 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

28/01/2016 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

28/01/2016 - Πρόσκληση της 83ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

15/01/2016 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016

13/01/2016 - Ανακοίνωση για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 5ης και 6ης Μαρτίου 2016