Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

28/12/2017 - Περί υποβολής δεύτερου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ»

21/12/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 9ης Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α & Δ)

20/12/2017 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στην ΕΕ

20/12/2017 - Εξαντλήθηκε το blister με το συλλεκτικό νόμισμα για τα «175 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ»

19/12/2017 - Κατάσταση επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

14/12/2017 - Κατάσταση επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

14/12/2017 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ των αποτελεσμάτων της άσκησης ακραίων καταστάσεων 2017 για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στον ΕΟΧ

08/12/2017 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «CBN GREECE S.A.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

06/12/2017 - Πρόγραμμα εξετάσεων και καταληκτικές ημερομηνίες σεμιναρίων επιμόρφωσης για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 για το έτος 2018

27/11/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 9.12.2017 (Επίπεδα Α & Δ)

15/11/2017 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ των στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στην ΕΕ

14/11/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 21ης (Επίπεδο Α) και 22ας Οκτωβρίου 2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

10/11/2017 - Διαδικασία ανταλλαγής ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ

02/11/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2017

01/11/2017 - Διενέργεια εξετάσεων 10.2.2018 (Επίπεδο Α) & 11.2.2018 (Επίπεδα Β, Γ, & Δ) για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Αθήνα

25/10/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2017

17/10/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

16/10/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 23ης (Επίπεδο Α) και 24ης (Επίπεδα Β, Γ, Δ) Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

09/10/2017 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 21.10.2017 (Επίπεδο Α) και 22.10.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

29/09/2017 - Διενέργεια εξετάσεων 9.12.2017 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α & Δ)

19/09/2017 - Κατάσταση Επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 9ης Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

11/09/2017 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 23.9.2017 (Επίπεδο Α) & 24.9.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

27/07/2017 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων αναφορικά με τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ERGO Ζωής και Αγροτική ΑΑΕ από την ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ

20/07/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 9ης Σεπτεμβρίου 2017

17/07/2017 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων αναφορικά με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της EULER HERMES HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

07/07/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

28/06/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 10ης Ιουνίου 2017 (Επίπεδα Α και Δ) στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

26/06/2017 - Διενέργεια εξετάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύμ

23/06/2017 - Διενέργεια εξετάσεων της 21.10.2017 (Επίπεδο Α) και 22.10.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ) στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

21/06/2017 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2018

09/06/2017 - Κατάσταση Επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 της 13ης & 14ης Μαίου 2017

29/05/2017 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 10.6.2017 (Επίπεδο Α και Επίπεδο Δ)

24/05/2017 - Διενέργεια εξετάσεων (αρθρ.11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ και του ΔΣ της ΕΚ) για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

05/05/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

21/04/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 13ης και 14ης Μαΐου 2017

21/04/2017 - Πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 1ης Απριλίου 2017 (Επίπεδο Α) και 2ας Απριλίου 2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ) στη Θεσσαλονίκη, για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και σχετικοί πίνακες

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «TBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Proton Τράπεζα ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα PROBANK A.E. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση»

10/04/2017 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της 23.09.2017 (Επίπεδο Α) και της 24.09.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

04/04/2017 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ»

28/03/2017 - Καθιέρωση Τράπεζας Ερωτήσεων για τις εξετάσεις στο Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά (α1-δ) και στα Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς α1

24/03/2017 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης - 12ης Μαρτίου 2017 (και σχετικά ποσοστά επιτυχίας), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

20/03/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις, 01.04.2017 (Επίπεδο A) και 02.04.2017 (Επίπεδα Β, Γ, Δ) στη Θεσσαλονίκη

09/03/2017 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα Α, Β, Γ & Δ)

24/02/2017 - Μέρισμα χρήσης 2016

24/02/2017 - Αποφάσεις της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

22/02/2017 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 24.2.2017

22/02/2017 - Καταστάσεις κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις/σεμινάρια πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 της 11ης και 12ης Μαρτίου 2017

22/02/2017 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2017 για την ανανέωση ισχύος της καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007

21/02/2017 - Διενέργεια εξετάσεων της 10ης Ιουνίου 2017 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδα A και Δ)

14/02/2017 - Διενέργεια εξετάσεων (αρθρ.11 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ και του ΔΣ της ΕΚ) για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

30/01/2017 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

30/01/2017 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.2.2017 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2017 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2017 - Πρόσκληση της 84ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2017 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 11.02.2017 (Επίπεδο Α) και 12.02.2017 (Επίπεδα Β, Γ και Δ)

26/01/2017 - Περί εισαγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

19/01/2017 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017