Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

19/09/2017 - Κατάσταση Επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 9ης Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007

Για να δείτε την κατάσταση επιτυχόντων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ποσοστά επιτυχίας πατήστε εδώ.