Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

30/11/2018 - Πρόγραμμα εξετάσεων καικαταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών για ανανέωση πιστοποιητικών για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα, άρθρ.93 ν.4514/2018 για το έτος 2019

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων.