Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

19/12/2018 - Λήξη απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών πληρωμών και χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ίδρυμα πληρωμών «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο ίδρυμα πληρωμών «INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμμόρφωσής του προς τις απαιτήσεις του v. 4537/2018. Ως εκ τούτου, έχει αρθεί η προηγουμένως επιβληθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος απαγόρευση παροχής υπηρεσιών πληρωμών.