Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

19/07/2019 - Αναστολή της άδειας λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος «KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4261/2014

Σύμφωνα με την από 19/7/2019 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος «KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4261/20104.