Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ανακοινώσεις

 

 

 Εμφάνιση Ανακοινώσεων

 


Ανακοινώσεις

18/05/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

25/04/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 31ης Μαρτίου & 1ης Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

20/04/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων της 12ης και 13ης Μαΐου 2018

16/04/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης και 11ης Μαρτίου 2018

13/04/2018 - Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΜΟΝΕΥ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MONEY GLOBE S.A.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

03/04/2018 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων-Επικαιροποίηση Τράπεζας Θεμάτων

22/03/2018 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «SFS Hellas Finance Consumer Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

22/03/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφιών στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

19/03/2018 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 31.3.2018 (Επίπεδο A) και 01.04.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ)

12/03/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

12/03/2018 - Διενέργεια εξετάσεων 09.06.2018 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και 10.06.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ) στην Αθήνα

06/03/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 10ης και 11ης Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/03/2018 - Πρόσκληση της ΕΙΟΡΑ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ομάδες IRSG και OPSG

26/02/2018 - Αποφάσεις της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

26/02/2018 - Μέρισμα χρήσης 2017

22/02/2018 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 26.2.2018

21/02/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης Μαρτίου 2018

21/02/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης Μαρτίου 2018

21/02/2018 - 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

14/02/2018 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στον ΕΟΧ

12/02/2018 - Ενημέρωση για τη χρήση εικονικών νομισμάτων

05/02/2018 - Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΙΟΡΑ για το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/02/2018 - Περί ορισμού δικασίμου επί της ασκηθείσας έφεσης από τον Ειδικό Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως

30/01/2018 - Πρόσκληση της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

30/01/2018 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2018 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.2.2018 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2018 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

29/01/2018 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 10.02.2017 (Επίπεδο Α) & 11.02.2018 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

19/01/2018 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018

08/01/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

08/01/2018 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 31.03.2018 (Επίπεδο Α) και 01.04.2018 (Επίπεδα Β, Γ & Δ)