Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

27/12/2000 - Εναρμόνιση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος προς τα αντίστοιχα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

27/12/2000 - Διενέργεια Δημοπρασιών απο την Τράπεζα της Ελλάδος

22/12/2000 - Κανονισμός Λειτουργίας του ενιαίου Συστήματος Πληρωμών ΕΡΜΗΣ

21/12/2000 - Πιστωτική επέκταση: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

20/12/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

19/12/2000 - Μέσα και διαδικασίες άσκησης νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

13/12/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

12/12/2000 - Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

11/12/2000 - Προσαρμογή των Δελτίων Τιμών Συναλλάγματος και Ξένων Τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

11/12/2000 - Νέοι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

08/12/2000 - Νομισματικές Εξελίξεις: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

08/12/2000 - Εκστρατεία Ενημέρωσης ΕΥΡΩ 2002:

06/12/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

05/12/2000 - Αποδέσμευση υποχρεωτικών καταθέσεων σε συνάλλαγμα των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

05/12/2000 - Διάθεση στο κοινό των υπόλοιπων τριών αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 500 δραχμών, αφιερωμένων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

29/11/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

28/11/2000 - Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

24/11/2000 - Προσαρμογή του συστήματος υποχρεωτικών καταθέσεων προς το σύστημα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

22/11/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

16/11/2000 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000

15/11/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

14/11/2000 - Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

13/11/2000 - Παρουσίαση της σειράς αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 500 δραχμών, αφιερωμένων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

10/11/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

10/11/2000 - Πιστωτική Επέκταση:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000

08/11/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

01/11/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

25/10/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

18/10/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

16/10/2000 - Διορισμός Επιτρόπου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας

11/10/2000 - Διενέργεια Δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

06/10/2000 - Νομισματικές Εξελίξεις: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000

06/10/2000 - Πιστωτική Επέκταση: ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

04/10/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

27/09/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

22/09/2000 - Ισοζύγιο Πληρωμών : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

20/09/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

13/09/2000 - Νομισματικές Εξελίξεις: ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

13/09/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

06/09/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

05/09/2000 - Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

30/08/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

23/08/2000 - Μη διενέργεια τακτικής δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

16/08/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

09/08/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

04/08/2000 - Δέκατο πέμπτο τεύχος του "Οικονομικού Δελτίου" της Τράπεζας της Ελλάδος

02/08/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

01/08/2000 - Επίσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας

28/07/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

28/07/2000 - Πιστωτική επέκταση: ΜΑΪΟΣ 2000

26/07/2000 - Χρηματοδότηση για εξόφληση υποχρεώσεων φυσικών προσώπων προς την εφορία και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

26/07/2000 - Συμμετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα

26/07/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

25/07/2000 - Εκστρατεία Ενημέρωσης ΕΥΡΩ 2002

19/07/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

10/07/2000 - Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

05/07/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΜΑΙΟΣ 2000

05/07/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

05/07/2000 - Πιστωτική επέκταση: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

30/06/2000 - Προσαρμογή του πλαισίου υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος προς το αντίστοιχο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

28/06/2000 - α) Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος β) Κατάργηση του δεύτερου κλιμακίου της πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος

28/06/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

21/06/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

19/06/2000 - Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος

15/06/2000 - Συμμετοχή ξένων τραπεζών στην ΗΔΑΤ

14/06/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

09/06/2000 - Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών Δ' Τρίμηνο 1999 / Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1999

07/06/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

06/06/2000 - Πιστωτική επέκταση: ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

02/06/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

31/05/2000 - Διενέργεια δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

10/05/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

03/05/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

03/05/2000 - Μη διενέργεια τακτικής δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

26/04/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

21/04/2000 - Μέτρα διασφάλισης της λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας

19/04/2000 - Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

19/04/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

13/04/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

12/04/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

06/04/2000 - Εποπτεία των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

05/04/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

31/03/2000 - Νομισματικές εξελίξεις:ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2000

29/03/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

22/03/2000 - Διενέργεια Δημοπρασιών από την Τράπεζα της Ελλάδος

17/03/2000 - Προσαρμογή των όρων χρηματοδότησης για αγορά τίτλων

17/03/2000 - Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 1999

09/03/2000 - Προσαρμογή του λειτουργικού πλαισίου άσκησης της νομισματικής πολιτικής προς το αντίστοιχο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος

08/03/2000 - Μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

08/03/2000 - Νομισματική Πολιτική 1999-2000 : Εκθεση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής

08/03/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

07/03/2000 - Έναρξη του προγράμματος ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την κυκλοφορία και χρήση των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ. Συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος

03/03/2000 - Πιστωτική επέκταση: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

02/03/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000

01/03/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

29/02/2000 - Επίσκεψη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην ΠΓΔΜ

23/02/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

16/02/2000 - Ενοποίηση του εντόκου και ατόκου τμήματος των υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος

16/02/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

15/02/2000 - Εξόφληση πλαστογραφημένων επιταγών της Τράπεζας της Ελλάδος

09/02/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

04/02/2000 - Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών: ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

03/02/2000 - Απελευθέρωση των συναλλαγών σε χρυσό (Πράξη Διοικητή ΤΕ 2456/3.2.2000)

02/02/2000 - Μη διενέργεια τακτικής δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

28/01/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

28/01/2000 - Πιστωτική επέκταση: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

26/01/2000 - Προσαρμογή βασικών επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος

26/01/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

19/01/2000 - Μη διενέργεια τακτικής δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος

17/01/2000 - Νέα κεντρική ισοτιμία και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για τη δραχμή στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ)

12/01/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

10/01/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 3 μηνών

05/01/2000 - Διενέργεια δημοπρασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος διάρκειας 14 ημερών

04/01/2000 - Νομισματικές εξελίξεις: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999

04/01/2000 - Μετάβαση στο έτος 2000

02/01/2000 - Μετάβαση στο έτος 2000