Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

30/12/2001 - Εορταστική εκδήλωση για την υποδοχή του νέου έτους και την κυκλοφορία του ευρώ

20/12/2001 - Επανακαθορισμός σε ευρώ και αναπροσαρμογή ορίων που έχουν τεθεί για νομισματικούς και εποπτικούς σκοπούς

19/12/2001 - Ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών του παιδικού διαγωνισμού

17/12/2001 - Ενημερωτική ανακοίνωση για τους μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος

06/12/2001 - Η κατανομή νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος

04/12/2001 - Δημοπρασία έργων της έκθεσης

04/12/2001 - Κλήρωση των νικητών του παιδικού διαγωνισμού

04/12/2001 - Ρεκόρ τζίρου στην ΗΔΑΤ τον Νοέμβριο

26/11/2001 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

15/11/2001 - Ζωγραφίζοντας το Ευρώ

09/11/2001 - Τα παιδιά της Ευρώπης ζωγραφίζουν το ευρώ για ... τα παιδιά της Ευρώπης

07/11/2001 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001

07/11/2001 - Ενημέρωση για πιθανούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες λόγω κυκλοφορίας του ευρώ σε φυσική μορφή

07/11/2001 - Άνοδος τιμών των ομολόγων και αξίας των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ τον Οκτώβριο

23/10/2001 - Συνάντηση Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας

17/10/2001 - Ημερίδα Ενημέρωσης για το Ευρώ

11/10/2001 - Υποβολή μηνιαίας λογιστικής κατάστασης από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος

09/10/2001 - Αγορά Συναλλάγματος Αθηνών

04/10/2001 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

04/10/2001 - Ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

25/09/2001 - Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992 σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

12/09/2001 - Πράξεις ρύθμισης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας στις 12 Σεπτεμβρίου 2001

05/09/2001 - Παρουσίαση των τραπεζογραμματίων ευρώ και της

04/09/2001 - Ανοδος τιμών και αξίας συναλλαγών στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τον Αύγουστο 2001

06/08/2001 - Ανοδική πορεία των τιμών των ελληνικών ομολόγων στην ΗΔΑΤ τον Ιούλιο 2001

03/08/2001 - Υπαγωγή των κτηματικών τραπεζών στο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και επέκταση της εφαρμογής του θεσμού του στεγαστικού ταμιευτηρίου σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα

03/08/2001 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΜΑΪΟΣ 2001

30/07/2001 - Δέκατο έβδομο τεύχος του ''Οικονομικού Δελτίου'' της Τράπεζας της Ελλάδος

20/07/2001 - Εγκαίνια του νέου κτηρίου του Υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη

11/07/2001 - Κέρδη και σημαντική αύξηση των συναλλαγών για τα ελληνικά ομόλογα κατά το α' εξάμηνο 2001

03/07/2001 - Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Νο 48 (Μάρτιος-Ιούνιος 2001)

02/07/2001 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

06/06/2001 - Θετικότερη η πορεία της εγχώριας αγοράς ομολόγων το δίμηνο Απριλίου - Μαϊου 2001 έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών

01/06/2001 - Παροχή πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών

29/05/2001 - Συνάντηση στην Αθήνα του Forum Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Βαλκανικής, των Παρευξεινίων χωρών και χωρών της Κεντρικής Ασίας

11/05/2001 - Μείωση των επιτοκίων του Ευρωσυστήματος

10/04/2001 - Αναπροσαρμογή και καθορισμός σε ευρώ του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

05/04/2001 - Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα κατά το α' τρίμηνο του έτους

08/03/2001 - Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2000

05/03/2001 - Αμείωτο τον Φεβρουάριο το ενδιαφέρον για τα ελληνικά ομόλογα στην ΗΔΑΤ

09/02/2001 - Νομισματικές Εξελίξεις: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

07/02/2001 - Σημαντική αύξηση των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ (ευρώ 20,28 δισεκ.) τον μήνα Ιανουάριο 2001

02/02/2001 - Πιστωτική Επέκταση: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000

15/01/2001 - Προσφώνηση του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκά Παπαδήμο σε γεύμα εργασίας που παρετέθη προς τιμήν του Πρωθυπουργού στην Τράπεζα της Ελλάδος

10/01/2001 - Ετήσια επισκόπηση της αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

10/01/2001 - Δέκατο έκτο τέυχος του “Οικονομικού Δελτίου” της Τράπεζας της Ελλάδος

09/01/2001 - Πιστωτική επέκταση: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

08/01/2001 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

05/01/2001 - Έντονη ζήτηση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στην ΗΔΑΤ μετά την είσοδο της Ελλάδος στη ζώνη ευρώ

04/01/2001 - Νομισματικές Εξελίξεις: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000

02/01/2001 - Επιτυχής εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα