Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

28/12/2007 - Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2008

19/12/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

06/12/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Νοέμβριος 2007

30/11/2007 - Επίσκεψη του Υποδιοικητή της Τράπεζας του Ισραήλ Prof. Zvi Eckstein στην Τράπεζα της Ελλάδος

20/11/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

14/11/2007 - Λήξη των εκδηλώσεων "Ημέρες Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-Ελλάδα 2007" που συνδιοργανώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος

07/11/2007 - Επίσκεψη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στον κ. Μίκη Θεοδωράκη

05/11/2007 - Έκδοση 2 Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την εποπτεία των καλυμμένων ομολογιών και με την κατάργηση του ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του ΧΑ σε πελάτες τους για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών

05/11/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Οκτώβριος 2007

02/11/2007 - Επίσκεψη του Διοκητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης κ. Kemal Kozaric στην Τράπεζα της Ελλάδος

01/11/2007 - Εικοστό ένατο τεύχος του "Οικονομικού Δελτίου" της Τράπεζας της Ελλάδος

31/10/2007 - Έκδοση Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξειδίκευση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, περί Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν.3606/2007 «αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων» (MiFID)

29/10/2007 - Συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος

22/10/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

10/10/2007 - Η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2007

04/10/2007 - Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Νομισματική Πολιτική

04/10/2007 - Δίαλεξη σχετικά με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος του καθηγητή κ. Ν. Πασσά στην Τράπεζα της Ελλάδος

04/10/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Σεπτέμβριος 2007

01/10/2007 - Θεμελίωση Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

25/09/2007 - Δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος και παραγώγων

19/09/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

07/09/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Αύγουστος 2007

27/08/2007 - Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές

20/08/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

20/08/2007 - Έκδοση δέκα Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενσωμάτωση διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τους

07/08/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Ιούλιος 2007

25/07/2007 - Επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά ιδρύματα

25/07/2007 - Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Ιανουάριος-Ιούνιος 2007

24/07/2007 - Επίσκεψη του Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Νοτίου Αφρικής κ. Tito Titus Mboweni στην Τράπεζα της Ελλάδος

20/07/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΜΑΪΟΣ 2007

17/07/2007 - Απόδοση "Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων" Α' Εξαμήνου 2007

12/07/2007 - Συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ

09/07/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Ιούνιος 2007

06/07/2007 - Ενίσχυση της συνεργασίας των εποπτικών αρχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

02/07/2007 - Επίσκεψη του Διοικητού της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας κ. Klaus Liebscher στην Τράπεζα της Ελλάδος

28/06/2007 - Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΕΒ στην Τράπεζα της Ελλάδος

27/06/2007 - Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση εικαστικού έργου στην είσοδο του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος στην οδό Αμερικής 3

26/06/2007 - Επίσκεψη της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Μαλαισίας κυρίας Zeti Akhtar Aziz στην Τράπεζα της Ελλάδος

22/06/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

18/06/2007 - Έλλειψη αυτοτελούς αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος για τον έλεγχο και την εποπτεία των επενδύσεων ασφαλιστικών φορέων

12/06/2007 - Γεύμα εργασίας της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος με τους Πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11/06/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου-Μάιος 2007

30/05/2007 - Έλεγχος και επιβολή κυρώσεων για συναλλαγές τραπεζών με τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες

22/05/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

07/05/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Απρίλιος 2007

26/04/2007 - Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση εικαστικού έργου στην είσοδο του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος στην οδό Αμερικής 3

23/04/2007 - Δήλωση Διοικητή

20/04/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

18/04/2007 - 74η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

12/04/2007 - Προκήρυξη ετήσιου διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα «Η Ελλάδα σήμερα» από την ΕΚΤ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος

11/04/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Μάρτιος 2007

04/04/2007 - Λήψη μέτρων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

02/04/2007 - Επίσκεψη του Διοικητή της Κεντρικής τράπεζας της Ινδίας κ. Yaga Venugopal Reddy στην Τράπεζα της Ελλάδος

21/03/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

20/03/2007 - Έλεγχος των τιμών των συναλλαγών επί ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

19/03/2007 - Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2006

09/03/2007 - Εικοστό όγδοο τεύχος του "Οικονομικού Δελτίου" της Τράπεζας της Ελλάδος

06/03/2007 - Οργανωτικές μεταβολές υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας της Ελλάδος

06/03/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Φεβρουάριος 2007

05/03/2007 - Οργανωτικές μεταβολές υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας της Ελλάδος

02/03/2007 - Έλεγχος των επενδύσεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών

28/02/2007 - Αντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος

21/02/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

13/02/2007 - Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2006-2007

08/02/2007 - Παρουσίαση της Έκθεσης για τη Νομισματική Πολιτική 2006-2007

07/02/2007 - Προκήρυξη καλλιτεχνικού διαγωνισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος

05/02/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Ιανουάριος 2007

25/01/2007 - Συνάντηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος

23/01/2007 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

16/01/2007 - Απόδοση "Koινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων" B' Εξαμήνου 2006

11/01/2007 - Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2006

10/01/2007 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Δεκέμβριος 2006