Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

30/12/2010 - Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2011

27/12/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου – Νοέμβριος 2010

21/12/2010 - Παρουσίαση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος

21/12/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Οκτώβριος 2010

10/12/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2010

07/12/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Οκτώβριος 2010

29/11/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Οκτώβριος 2010

23/11/2010 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: γ΄ τρίμηνο 2010

19/11/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2010

16/11/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2010

15/11/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου : Οκτώβριος 2010

08/11/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων : Σεπτέμβριος 2010

02/11/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Σεπτέμβριος 2010

26/10/2010 - Η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας Της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2010

22/10/2010 - Τριακοστό τέταρτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

20/10/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2010

13/10/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου – Σεπτέμβριος 2010

08/10/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2010

01/10/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2010

27/09/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα : Αύγουστος 2010

23/09/2010 - Έκδοση της μελέτης «Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος: αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής»

20/09/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2010

14/09/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου – Αύγουστος 2010

13/09/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος-Αύγουστος 2010

02/09/2010 - Τριετής έρευνα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών στις αγορές συναλλάγματος και εξωχρηματιστηριακών παραγώγων 2010

01/09/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούλιος 2010

31/08/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα : Ιούλιος 2010

30/08/2010 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών οικιστικών ακινήτων : Β ' τρίμηνο 2010

20/08/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιούλιος 2010

18/08/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

09/08/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος-Ιούλιος 2010

06/08/2010 - Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή κυρώσεων σε πιστωτικά και εποπτευόμενα από αυτήν χρηματοδοτικά ιδρύματα για διαπιστωθείσες παραβάσεις

04/08/2010 - Δημοσίευση της Έκθεσης για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

02/08/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων : Ιούνιος 2010

30/07/2010 - Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Ιανουάριος – Ιούνιος 2010

28/07/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών - Ιούνιος 2010

23/07/2010 - Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων - Αποτελέσματα για την Ελλάδα

20/07/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΜΑΪΟΣ 2010

15/07/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιούνιος 2010

05/07/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2010

02/07/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2010

28/06/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Μάιος 2010

23/06/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

17/06/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Μάιος 2010

16/06/2010 - Τριακοστό τρίτο τεύχος του "Οικονομικού Δελτίου" της Τράπεζας της Ελλάδος

09/06/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάιος 2010

07/06/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Απρίλιος 2010

31/05/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Απρίλιος 2010

25/05/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

21/05/2010 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών οικιστικών ακινήτων - Α' τρίμηνο 2010

14/05/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Απρίλιος 2010

10/05/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Απρίλιος 2010

06/05/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2010

29/04/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Μάρτιος 2010

27/04/2010 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργiου Α. Προβoπουλου με θέμα «η κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις για την οικονομική πολιτική» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

20/04/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2010

16/04/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάρτιος 2010

09/04/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Μάρτιος 2010

31/03/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2010

26/03/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Φεβρουάριος 2010

23/03/2010 - Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2009

22/03/2010 - Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2009-2010

19/03/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2010

10/03/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010

05/03/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Φεβρουάριος 2010

03/03/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2010

25/02/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Iανουάριος 2010

19/02/2010 - Ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2009

18/02/2010 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών οικιστικών ακινήτων

10/02/2010 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση-Iανουάριος 2010

04/02/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2009

03/02/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου - Ιανουάριος 2010

29/01/2010 - Τραπεζική χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Δεκέμβριος 2009

22/01/2010 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2009

21/01/2010 - Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2009

08/01/2010 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου – Δεκέμβριος 2009

07/01/2010 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νoέμβριος 2009