Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

30/12/2011 - Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2012

29/12/2011 - «Νομισματική Διαχείριση και Οικονομική Κρίση: Η Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος, 1929-1941» – έκδοση μελέτης του καθηγητή Μιχάλη Ψαλιδόπουλου από την Τράπεζα της Ελλάδος

22/12/2011 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Οκτώβριος 2011

20/12/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών - Οκτώβριος 2011

17/12/2011 - TBank: Μεταφορά καταθέσεων, προσωπικού και τραπεζικών εργασιών στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατ’ εφαρμογή του ν. 4021/2011

13/12/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2011

07/12/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων - Οκτώβριος 2011

01/12/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Οκτώβριος 2011

24/11/2011 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2011

23/11/2011 - Η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2011

22/11/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2011

17/11/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2011

10/11/2011 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: γ΄ τρίμηνο 2011

09/11/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Σεπτέμβριος 2011

09/11/2011 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στους Financial Times

07/11/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Σεπτέμβριος 2011

24/10/2011 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2011

20/10/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2011

12/10/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2011

10/10/2011 - Ίδρυση νέας («καλής τράπεζας») Proton με μοναδικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή του Ν.4021/2011 περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων

06/10/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011

05/10/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2011

03/10/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Αύγουστος 2011

28/09/2011 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2011

19/09/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2011

13/09/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Αύγουστος 2011

06/09/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούλιος 2011

05/09/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Ιούλιος 2011

30/08/2011 - Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος – Ιούνιος 2011

29/08/2011 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

23/08/2011 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2011

22/08/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιούλιος 2011

19/08/2011 - Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος

18/08/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2011

10/08/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούλιος 2011

08/08/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούνιος 2011

04/08/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Iούνιος 2011

22/07/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2011

15/07/2011 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress test)

15/07/2011 - Αποτελέσματα Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress testing)

12/07/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιούνιος 2011

11/07/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2011

08/07/2011 - Τριακοστό πέμπτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

08/07/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2011

05/07/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Mάιος 2011

21/06/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2011

20/06/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Μάιος 2011

14/06/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάιος 2011

06/06/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Απρίλιος 2011

01/06/2011 - Εκδήλωση της Τράπεζας της Ελλάδος για την παρουσίαση της Έκθεσης της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

31/05/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Απρίλιος 2011

23/05/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2011

17/05/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Απρίλιος 2011

12/05/2011 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2011

10/05/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Απρίλιος 2011

10/05/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2011

03/05/2011 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ»

02/05/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Μάρτιος 2011

20/04/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2011

18/04/2011 - Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

13/04/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου – Μάρτιος 2011

11/04/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Μάρτιος 2011

04/04/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2011

31/03/2011 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.»

30/03/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Φεβρουάριος 2011

21/03/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2011

16/03/2011 - Κυκλοφορία τόμου με τις μελέτες που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα της Τράπεζας στις 22 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις»

14/03/2011 - Ισολογισμός και αποτελέσματα xρήσεως 2010

14/03/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011

11/03/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Φεβρουάριος 2011

09/03/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2011

04/03/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Iανουάριος 2011

18/02/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2010

17/02/2011 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2010

16/02/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος 2011

15/02/2011 - Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2010-2011

14/02/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος 2011

09/02/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2010

04/02/2011 - Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2010

01/02/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Δεκέμβριος 2010

20/01/2011 - Ισοζύγιο Πληρωμών: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

13/01/2011 - Εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Δεκέμβριος 2010

12/01/2011 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2010

11/01/2011 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010

10/01/2011 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»

03/01/2011 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Νοέμβριος 2010