Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

31/12/2012 - Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2013

27/12/2012 - Έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα

24/12/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – Οκτώβριος 2012

21/12/2012 - Παράταση ωραρίου συναλλαγών Μονάδων της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην Πρακτορείων, για την εκτέλεση του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 2012

20/12/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Οκτώβριος 2012

12/12/2012 - Εισαγωγική τοποθέτηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Α. Προβόπουλου στη Συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

10/12/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2012

04/12/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Οκτώβριος 2012

03/12/2012 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012

28/11/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Οκτώβριος 2012

22/11/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2012

19/11/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2012

16/11/2012 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: γ΄ τρίμηνο 2012

12/11/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2012

31/10/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Σεπτέμβριος 2012

25/10/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Σεπτέμβριος 2012

25/10/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2012

22/10/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2012

11/10/2012 - Αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιβολή κυρώσεων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εποπτευόμενες από αυτήν, για διαπιστωθείσες παραβάσεις

11/10/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος - Ιούνιος 2012

10/10/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2012

04/10/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2012

27/09/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Αύγουστος 2012

21/09/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2012

18/09/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2012

11/09/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Αύγουστος 2012

04/09/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούλιος 2012

28/08/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Ιούλιος 2012

23/08/2012 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2012

23/08/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2012

20/08/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2012

13/08/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούλιος 2012

03/08/2012 - Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργου Προβόπουλου στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

01/08/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων - Ιούνιος 2012

30/07/2012 - Παρουσία του Διοικητή κ. Γεώργιου Προβόπουλου στη Βουλή την Παρασκευή 3 Αυγούστου για την εξυγίανση της Αγροτικής Τράπεζας

27/07/2012 - Απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας

26/07/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Ιούνιος 2012

24/07/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – Μάιος 2012

20/07/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2012

17/07/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος - Μάρτιος 2012

10/07/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2012

09/07/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2012

29/06/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Μάιος 2012

28/06/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2012

22/06/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2012

12/06/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάιος 2012

06/06/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων - Απρίλιος 2012

31/05/2012 - Τριακοστό έκτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

30/05/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Απρίλιος 2012

25/05/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2012

23/05/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2012

19/05/2012 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

11/05/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Απρίλιος 2012

10/05/2012 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: A΄ τρίμηνο 2012

09/05/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2012

30/04/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Μάρτιος 2012

25/04/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2012

24/04/2012 - Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

19/04/2012 - Υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Τράπεζα της Ελλάδος

19/04/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2012

11/04/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

10/04/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: 2011

03/04/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2012

29/03/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Φεβρουάριος 2012

23/03/2012 - Μεταφορά του συνόλου των καταθέσεων των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε., Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κατ' εφαρμογή του ν. 3601/2007

22/03/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2012

20/03/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2012

19/03/2012 - Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2011

19/03/2012 - Η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2011-2012

19/03/2012 - Υπαγωγή των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε., Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε. στα μέτρα εξυγίανσης του ν. 3601/2007

15/03/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012

02/03/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2012

01/03/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2012

29/02/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Ιανουάριος 2012

22/02/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2011

20/02/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2011

10/02/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2011

09/02/2012 - Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2011

30/01/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Δεκέμβριος 2011

27/01/2012 - Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων

24/01/2012 - Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2011

20/01/2012 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2011

12/01/2012 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011

12/01/2012 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2011

09/01/2012 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα - Νοέμβριος 2011