Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου

29/12/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Νοέμβριος 2017

27/12/2017 - Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2018

22/12/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Οκτώβριος 2017

21/12/2017 - Νέα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας της ασφαλιστικής επιχείρησης Enterprise Insurance Company Plc

21/12/2017 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2017

21/12/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Οκτώβριος 2017

18/12/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Νοέμβριος 2017

15/12/2017 - Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Σεπτέμβριος 2017

14/12/2017 - Δημοσίευση υποδειγμάτων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

14/12/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

12/12/2017 - Κυκλοφορία του πρώτου συλλεκτικού νομίσματος στην Ελλάδα με χρήση χρώματος (video)

05/12/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

05/12/2017 - Παρουσίαση βιβλίου του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Μουρμούρα

04/12/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Οκτώβριος 2017

28/11/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Οκτώβριος 2017

27/11/2017 - Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων - α΄ εξάμηνο 2017

23/11/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

21/11/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Σεπτέμβριος 2017

20/11/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Σεπτέμβριος 2017

19/11/2017 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα

18/11/2017 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

17/11/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2017

16/11/2017 - Συζητήσεις στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος

16/11/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων - γ΄ τρίμηνο 2017

09/11/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

08/11/2017 - Έρευνα για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων

03/11/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Σεπτέμβριος 2017

26/10/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

26/10/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Σεπτέμβριος 2017

24/10/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – γ΄ τρίμηνο 2017

24/10/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Αύγουστος 2017

23/10/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 2017

19/10/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017

11/10/2017 - Εγκαίνια έκθεσης για τον Ξενοφώντα Ζολώτα στο Κατάστημα Πάτρας της Τράπεζας της Ελλάδος

10/10/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

05/10/2017 - Ανακοίνωση για την ασφαλιστική εταιρία Enterprise Insurance Company Plc

05/10/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

04/10/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Αύγουστος 2017

27/09/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Αύγουστος 2017

26/09/2017 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

21/09/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούλιος 2017

21/09/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

20/09/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2017

18/09/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Αύγουστος 2017

07/09/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

06/09/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

01/09/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούλιος 2017

31/08/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2017

28/08/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούλιος 2017

22/08/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούνιος 2017

21/08/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2017

18/08/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούλιος 2017

03/08/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

02/08/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιούνιος 2017

27/07/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούνιος 2017

24/07/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάιος 2017

21/07/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2017

20/07/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

19/07/2017 - Ανακοίνωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Enterprise Insurance Company Plc

19/07/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017

19/07/2017 - Τεσσαρακοστό πέμπτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

18/07/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων: β΄ τρίμηνο 2017

11/07/2017 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ιούλιος 2017

06/07/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Μάρτιος 2017

06/07/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

05/07/2017 - Ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση Elite Insurance Company Limited

05/07/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2017

30/06/2017 - Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016-2017

29/06/2017 - Υποβολή της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016-2017

29/06/2017 - Εγκαίνια έκθεσης για τον Ξενοφώντα Ζολώτα στο Κατάστημα Χανίων της Τράπεζας της Ελλάδος

28/06/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Μάιος 2017

22/06/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

22/06/2017 - Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για το Δίκτυο Νομισματικής Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-Eastern European Monetary History Network − SEEMHN)

21/06/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Απρίλιος 2017

20/06/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2017

16/06/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάιος 2017

08/06/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

06/06/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

02/06/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Απρίλιος 2017

29/05/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Απρίλιος 2017

25/05/2017 - Ανάλυση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών ανά περιφέρεια ‒ 2016

25/05/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων - α΄ τρίμηνο 2017

23/05/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάρτιος 2017

22/05/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών – Μάρτιος 2017

18/05/2017 - Διορισμός Ασφαλιστικών Εκκαθαριστών

18/05/2017 - Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων - β΄ εξάμηνο 2016

18/05/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Απρίλιος 2017

18/05/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

16/05/2017 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής»

16/05/2017 - Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων»

15/05/2017 - Συζήτηση των αρχιτεκτόνων Δημήτρη και Σουζάνας Αντωνακάκη με την Μαργαρίτα Πουρνάρα στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

08/05/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάρτιος 2017

28/04/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Μάρτιος 2017

27/04/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

25/04/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – α΄τρίμηνο 2017

24/04/2017 - Έκθεση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος - «Αλέξανδρος Κορογιαννάκης (1906-1966) – Χαρακτική»

21/04/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Φεβρουάριος 2017

20/04/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Μάρτιος 2017

20/04/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2017

12/04/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών ‒ 2016

06/04/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

05/04/2017 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

04/04/2017 - Ενημέρωση για τις υπό εκκαθάριση εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ

31/03/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2017

27/03/2017 - Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων

27/03/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Φεβρουάριος 2017

24/03/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος 2017

23/03/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2017

23/03/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

22/03/2017 - Συζήτηση του Νίκου Σταμπολίδη με την Μαργαρίτα Πουρνάρα στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

20/03/2017 - Ανακοίνωση για την Attica Bank

17/03/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017

16/03/2017 - Παρουσιάστηκε η βιογραφία του Κυριάκου Βαρβαρέσου

15/03/2017 - Επίσκεψη της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Danièle Nouy

09/03/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

08/03/2017 - Παρουσίαση της βιογραφίας του Κυριάκου Βαρβαρέσου

03/03/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2017

28/02/2017 - Συνάντηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αντιπροσωπεία της China Development Bank

28/02/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις - Ιανουάριος 2017

25/02/2017 - Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση του χρυσού από την Τράπεζα της Ελλάδος

24/02/2017 - Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2016

21/02/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2016

20/02/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2016

17/02/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2017

16/02/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

15/02/2017 - Καταθέσεις Πολιτισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

09/02/2017 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2016

02/02/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2016

02/02/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

27/01/2017 - Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα: Δεκέμβριος 2016

25/01/2017 - Τεσσαρακοστό τέταρτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

23/01/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Νοέμβριος 2016

20/01/2017 - Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2016

20/01/2017 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2016

19/01/2017 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016

17/01/2017 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – δ΄ τρίμηνο 2016

16/01/2017 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016

12/01/2017 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος - Ιανουάριος 2017

12/01/2017 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

04/01/2017 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2016