Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

10/07/2013 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2013

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 8.720 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6.456 εκατ. ευρώ το 2012. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 20.276 εκατ. ευρώ, από 21.892 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 28.612 εκατ. ευρώ από 27.965 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012.

 Σχετικός σύνδεσμος: Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Ιούνιος 2013  -  Πίνακας