Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

24/01/2019 - Έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

Βάσει της Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε
ρευστότητα
, καθώς η παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα δεν υπερβαίνει πλέον το όριο των 2 δισεκ. ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος θα διακόψει τη δημοσίευση Δελτίου Τύπου σχετικά με το ανώτατο όριο της παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες.