Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

18/04/2018 - Διάλεξη του Νίκου Μπακουνάκη στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

18/04/2018 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Μάρτιος 2018

16/04/2018 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: 2017

16/04/2018 - Κατάσταση επιτυχόντων και Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης και 11ης Μαρτίου 2018

13/04/2018 - Πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΜΟΝΕΥ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MONEY GLOBE S.A.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

12/04/2018 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

05/04/2018 - Προκήρυξη Νο 2/2018: Προμήθεια συστημάτων δίσκων και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των Κεντρικών Υπολογιστών (IBM Mainframe) για το Κύριο και το Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφορικής

04/04/2018 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

04/04/2018 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Φεβρουάριος 2018

03/04/2018 - Ανακοίνωση της Επιτροπής Εξετάσεων-Επικαιροποίηση Τράπεζας Θεμάτων

29/03/2018 - Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

27/03/2018 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Φεβρουάριος 2018

26/03/2018 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος 2018

23/03/2018 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2018

22/03/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφιών στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2018

22/03/2018 - Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «SFS Hellas Finance Consumer Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

21/03/2018 - Συζήτηση του Άγγελου Δεληβορριά με τη Μαργαρίτα Πουρνάρα στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

19/03/2018 - Κατάλογοι υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 31.3.2018 (Επίπεδο A) και 01.04.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ)

19/03/2018 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

16/03/2018 - Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: Δεκέμβριος 2017

16/03/2018 - Προκήρυξη Νο 7/2016: Ματαίωση του Ανοικτού διαγωνισμού της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία υποδομής εικονικών επιφανειών εργασίας (Virtual Desktop Infrastructure – VDI), στο κύριο και το εναλλακτικό Κέντρο Πληροφορικής της Τράπεζας

15/03/2018 - Προκήρυξη 1/2018: Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) και υπηρεσιών υλοποίησης, συντήρησης και υποστήριξης, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της Κεντρικής Δικτυακής Υποδομής των Υπολογιστικών Κέντρων της Τράπεζας

13/03/2018 - Έκθεση «Τόποι Αναφοράς – Από τη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος»

12/03/2018 - Διενέργεια εξετάσεων 09.06.2018 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α) και 10.06.2018 (Επίπεδο Β, Γ, Δ) στην Αθήνα

12/03/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

09/03/2018 - Προκήρυξη 465/2018 - Προμήθεια μεταλλικών δίσκων ευρώ 1 λεπτού, 2 λεπτών, 5 λεπτών, 10 λεπτών και 2 ευρώ (πυρήνας και δακτύλιος)

08/03/2018 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

06/03/2018 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 10ης και 11ης Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/03/2018 - Πρόσκληση της ΕΙΟΡΑ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις ομάδες IRSG και OPSG

05/03/2018 - Ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση ALPHA INSURANCE A/S

05/03/2018 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Ιανουάριος 2018

27/02/2018 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιανουάριος 2018

26/02/2018 - Μέρισμα χρήσης 2017

26/02/2018 - Αποφάσεις της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

22/02/2018 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στις 26.2.2018

22/02/2018 - Ομιλία του καθηγητή Παναγιώτη Τουρνικιώτη στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

21/02/2018 - 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

21/02/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης Μαρτίου 2018

21/02/2018 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 10ης Μαρτίου 2018

21/02/2018 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2017

20/02/2018 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2017

16/02/2018 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2018

15/02/2018 - Συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνάντηση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας για την κλιματική αλλαγή

15/02/2018 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2017

14/02/2018 - Δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ στατιστικών στοιχείων του τομέα ιδιωτικής ασφάλισης στον ΕΟΧ

12/02/2018 - Ενημέρωση για τη χρήση εικονικών νομισμάτων

12/02/2018 - Συνάντηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με ξένους επενδυτές

08/02/2018 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα

08/02/2018 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

07/02/2018 - Συζήτηση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος με τη ζωγράφο Μαρία Φιλοπούλου

05/02/2018 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

05/02/2018 - Περί ορισμού δικασίμου επί της ασκηθείσας έφεσης από τον Ειδικό Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» επί της υπ’ αρ. 18/2017 αποφάσεως

05/02/2018 - Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την ΕΙΟΡΑ για το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

01/02/2018 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2017

30/01/2018 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

30/01/2018 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.2.2018 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

30/01/2018 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

30/01/2018 - Πρόσκληση της 85ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

29/01/2018 - Κατάλογος υποψηφίων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και οδηγίες για τις εξετάσεις στην Αθήνα, 10.02.2017 (Επίπεδο Α) & 11.02.2018 (Επίπεδα Β, Γ, Δ)

26/01/2018 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Δεκέμβριος 2017

24/01/2018 - Καταθέσεις Πολιτισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

23/01/2018 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Νοέμβριος 2017

23/01/2018 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων – δ΄ τρίμηνο 2017

23/01/2018 - Τεσσαρακοστό έκτο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

22/01/2018 - Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2017

22/01/2018 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2017

19/01/2018 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018

18/01/2018 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος - Ιανουάριος 2018

18/01/2018 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017

17/01/2018 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017

11/01/2018 - Ημερίδα για τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος

10/01/2018 - Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

08/01/2018 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 31.03.2018 (Επίπεδο Α) και 01.04.2018 (Επίπεδα Β, Γ & Δ)

08/01/2018 - Εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

05/01/2018 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2017

04/01/2018 - Συζήτηση στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος με τον ζωγράφο Γιάννη Αδαμάκο