Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

18/09/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Αύγουστος 2019

18/09/2019 - Εγκαίνια έκθεσης για τον Ξενοφώντα Ζολώτα στο Κατάστημα Σάμου της Τράπεζας της Ελλάδος

18/09/2019 - Προκήρυξη 5/2019 - Παράταση ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ανανέωση και επέκταση της υποδομής εικονικών εξυπηρετητών(Virtual Infrastructure)

16/09/2019 - Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, στη Θεσσαλονίκη, 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019

16/09/2019 - Κατάσταση επιτυχόντων και ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 7ης Σεπτεμβρίου 2019

03/09/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Ιούλιος 2019

02/09/2019 - Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: Ιούνιος 2019

02/09/2019 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2019

29/08/2019 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα με την ευκαιρία της αρχειοθέτησης των εναντίον του κατηγοριών για την υπόθεση Novartis

28/08/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούλιος 2019

26/08/2019 - Η Τράπεζα της Ελλάδος στο 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων

26/08/2019 - Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παράσχει περίοδο προσαρμογής στην υλοποίηση των απαιτήσεων του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου με κάρτες

21/08/2019 - Προκήρυξη 5/2019 - Παράταση ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ανανέωση και επέκταση της υποδομής εικονικών εξυπηρετητών(Virtual Infrastructure)

21/08/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούνιος 2019

20/08/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Ιούλιος 2019

20/08/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιούνιος 2019

08/08/2019 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 7ης Σεπτεμβρίου 2019

06/08/2019 - Προκήρυξη 5/2019 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ανανέωση και επέκταση της υποδομής εικονικών εξυπηρετητών(Virtual Infrastructure)

02/08/2019 - Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «EUROLIFE ERB Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής»

02/08/2019 - Προκήρυξη 478/2019 - Προμήθεια μεταλλικών δίσκων για την παραγωγή κερμάτων ευρώ

31/07/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Ιούνιος 2019

30/07/2019 - Τεσσαρακοστό ένατο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

24/07/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούνιος 2019

23/07/2019 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων: β΄ τρίμηνο 2019

22/07/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάιος 2019

19/07/2019 - Αναστολή της άδειας λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος «KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4261/2014

19/07/2019 - Αναστολή της άδειας λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος «ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4261/2014

19/07/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάιος 2019

17/07/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Ιούνιος 2019

15/07/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

12/07/2019 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 29ης και 30ης Ιουνίου 2019 στην Αθήνα, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

11/07/2019 - Προκήρυξη 1/2019 – Παράταση υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 59-61 στο Δ. Αθηναίων, μη συμπεριλαμβανομένου του Θεάτρου Ολύμπια

09/07/2019 - Επίσκεψη του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Andrea Enria

09/07/2019 - Διενέργεια εξετάσεων 19 & 20.10.2019 στην Αθήνα για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

05/07/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Μάιος 2019

04/07/2019 - Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του επί ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση"

01/07/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Μάιος 2019

01/07/2019 - Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2018-2019

25/06/2019 - Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

24/06/2019 - Εκδήλωση για την παρουσίαση του αρχείου του Ιωάννη («Γιάγκου») Πεσμαζόγλου

21/06/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη 28 & 29.9.2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

21/06/2019 - Σημαντική επιτυχία της χώρας μας στην καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

21/06/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Απρίλιος 2019

20/06/2019 - Προκήρυξη 2/2019- Ανακοίνωση αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού

20/06/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Μάιος 2019

20/06/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Απρίλιος 2019

19/06/2019 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 8ης και 9ης Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

19/06/2019 - Παρουσίαση του Αρχείου του Ιωάννη (Γιάγκου) Πεσμαζόγλου

18/06/2019 - Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος: Ιούνιος 2019

18/06/2019 - Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, στην Αθήνα, 29 και 30 Ιουνίου 2019

14/06/2019 - Διεξαγωγή διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά οικοπέδου επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 47-49 και των οδών Τερψιχόρης και Μουσών, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

13/06/2019 - Προκήρυξη 1/2019 – Παράταση υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 59-61 στο Δ. Αθηναίων, μη συμπεριλαμβανομένου του Θεάτρου Ολύμπια.

13/06/2019 - Ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης και 12ης Μαΐου 2019

13/06/2019 - Κατάσταση επιτυχόντων των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης και 12ης Μαΐου 2019

11/06/2019 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2019

11/06/2019 - Εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσης του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος

10/06/2019 - «e-Πληρωμές: ένας οδικός χάρτης» - Η νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος

06/06/2019 - Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων: β΄ εξάμηνο 2018

05/06/2019 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

04/06/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Απρίλιος 2019

03/06/2019 - Επίσκεψη του Λόρδου Mervyn King στην Τράπεζα της Ελλάδος για διάλεξη και συναντήσεις

03/06/2019 - Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: Μάρτιος 2019

31/05/2019 - Βράβευση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

30/05/2019 - Ημέρες γενικής αργίας για το έτος 2020

28/05/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Απρίλιος 2019

27/05/2019 - Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, 8 και 9 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη

23/05/2019 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2019

22/05/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Μάρτιος 2019

21/05/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Μάρτιος 2019

17/05/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Απρίλιος 2019

15/05/2019 - Προκήρυξη 1/2019: 2η παράταση υποβολής προσφορών

14/05/2019 - Επίσκεψη του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητή Ιωάννη Α. Μουρμούρα, στην Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη

06/05/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Μάρτιος 2019

02/05/2019 - Συζήτηση της Αμάντας Μιχαλοπούλου με την Κατερίνα Λυμπεροπούλου στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

30/04/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Μάρτιος 2019

30/04/2019 - Τροποποίηση ωραρίου συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος

24/04/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα 29 & 30.6.2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

24/04/2019 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 13ης και 14ης Απριλίου 2019 στην Αθήνα, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

23/04/2019 - Η επίσκεψη και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Α. Μουρμούρα στη Νέα Υόρκη, 8-14 Απριλίου 2019

22/04/2019 - PSD2: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις περιβαλλόντων δοκιμών (sandboxes) για τις διεπαφές (APIs) των ελληνικών ιδρυμάτων

22/04/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Φεβρουάριος 2019

22/04/2019 - Ανακοίνωση αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού 4/2018

19/04/2019 - Παρουσίαση του Νομισματικού Προγράμματος 2019

19/04/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Φεβρουάριος 2019

17/04/2019 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 11ης και 12ης Μαΐου 2019

17/04/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Μάρτιος 2019

17/04/2019 - Προκήρυξη 1/2019-Παράταση υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 59-61 στο Δ. Αθηναίων, μη συμπεριλαμβανομένου του Θεάτρου Ολύμπια.

10/04/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: 2018

09/04/2019 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων: α΄ τρίμηνο 2019

04/04/2019 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 16ης και 17ης Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

03/04/2019 - Ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

03/04/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Φεβρουάριος 2019

01/04/2019 - Μέρισμα χρήσης 2018

01/04/2019 - Αποφάσεις της 86ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

01/04/2019 - Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, στην Αθήνα, 13 & 14 Απριλίου 2019

28/03/2019 - Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος την 1.4.2019

28/03/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Φεβρουάριος 2019

27/03/2019 - Δήλωση του Γεωργίου Πάσχα

22/03/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών – Ιανουάριος 2019

21/03/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2019

20/03/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη 8 & 9.6.2019 για την πιστοποίηση Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

20/03/2019 - Η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών

20/03/2019 - Αναβολή εξετάσεων Θεσσαλονίκης για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

19/03/2019 - Προκήρυξη 2/2019 – Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στις υπηρεσιακές μονάδες περιοχής λεκανοπεδίου Αττικής

18/03/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

15/03/2019 - Κατάσταση επιτυχόντων και ανακοίνωση ποσοστών επιτυχίας των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας της 2ας και 3ης Μαρτίου 2019

13/03/2019 - Κόμβος Καινοτομίας FinTech από την Τράπεζα της Ελλάδος

13/03/2019 - Πίνακες επιτυχόντων στις εξετάσεις της 23ης και 24ης Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα , Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

12/03/2019 - Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Δεκέμβριος 2018

07/03/2019 - Έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

07/03/2019 - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 86ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.4.2019 με σχόλια του Γενικού Συμβουλίου και σχέδια αποφάσεων

07/03/2019 - Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

07/03/2019 - Πρόσκληση της 86ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας

07/03/2019 - Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019

07/03/2019 - Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

07/03/2019 - Προκήρυξη 4/2019 - Παράταση Ανοικτού Διαγωνισμού

06/03/2019 - Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας για την απώλεια του Τάκη Πολίτη

06/03/2019 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στα σεμινάρια επιμόρφωσης 2019

05/03/2019 - Επετειακή έκθεση «1821 πριν και μετά»

05/03/2019 - Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: δ΄ τρίμηνο 2018

05/03/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Ιανουάριος 2019

04/03/2019 - Κατάλογοι υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων της 16ης και 17ης Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη

27/02/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιανουάριος 2019

25/02/2019 - Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2018

22/02/2019 - Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019

22/02/2019 - Προκήρυξη 3/2019 – Ανοικτός διαγωνισμός για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου επί της οδού Σίνα 16

21/02/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Δεκέμβριος 2018

21/02/2019 - Προκήρυξη 4/2019-Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων πληροφορικής

20/02/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος 2019

20/02/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2018

19/02/2019 - Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

19/02/2019 - Διενέργεια εξετάσεων 13 & 14.4.2019 στην Αθήνα για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

19/02/2019 - Προκήρυξη 2/2019 – «Ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Τράπεζας στις υπηρεσιακές μονάδες περιοχής λεκανοπεδίου Αττικής»

18/02/2019 - Ο καθηγητής Μιχαήλ Γ. Ιακωβίδης και ο δημοσιογράφος Γιάννης Παλαιολόγος στις Συζητήσεις στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος

14/02/2019 - Κατάσταση κωδικών υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας της 2ας και 3ης Μαρτίου 2019

12/02/2019 - Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζει τις συλλογές της στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου»

11/02/2019 - Συζήτηση της Ασπασίας Λούβη με την Κατερίνα Λυμπεροπούλου στο πλαίσιο των «Καταθέσεων Πολιτισμού» στην Τράπεζα της Ελλάδος

11/02/2019 - Κατάλογοι υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων δραστηριότητας διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στην Αθήνα, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2019

01/02/2019 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Δεκέμβριος 2018

31/01/2019 - Η Τράπεζα της Ελλάδος έγινε μέλος του NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System)

30/01/2019 - Προκήρυξη 1/2017 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

30/01/2019 - Τεσσαρακοστό όγδοο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος

28/01/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Δεκέμβριος 2018

24/01/2019 - Έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA)

23/01/2019 - Καταθέσεις Πολιτισμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

22/01/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Νοέμβριος 2018

22/01/2019 - Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων: δ΄ τρίμηνο 2018

21/01/2019 - Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2018

18/01/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη 16-17.3.2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

18/01/2019 - Διενέργεια εξετάσεων στην Αθήνα 23-24.2.2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

17/01/2019 - Κατάλογος Εκκαθαριστών Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν. 4364/2016

17/01/2019 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018

17/01/2019 - Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018

16/01/2019 - Προκήρυξη 1/2019 – Διαγωνιστική διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών αξιοποίησης μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης της χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 59-61 στο Δ. Αθηναίων, μη συμπεριλαμβανομένου του Θεάτρου

11/01/2019 - Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

08/01/2019 - Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Νοέμβριος 2018

03/01/2019 - Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Νοέμβριος 2018