Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Eγκαταστάσεις

Οι δραστηριότητες της Tράπεζας αναπτύσσονται στο Κεντρικό Κατάστημα, σε 17 Υποκαταστήματα, 2 Θυρίδες και 32 Πρακτορεία.

- Το Κεντρικό Κατάστημα στεγάζεται σε κτίρια που βρίσκονται στην Αθήνα και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 21, στο νέο κτίριο επί της οδού Αμερικής 3, και στο Χαλάνδρι επί της οδού Μεσογείων 341, όπου στεγάζεται και το Noμισματοκοπείο (ΙΕΤΑ).

Για να δείτε αναλυτικά σε ποιά κτίρια στεγάζονται οι διάφορες Υπηρεσίες του Kεντρικού Kαταστήματος της Τράπεζας, πατήστε εδώ.

- Τα 17 Υποκαταστήματα της Τράπεζας βρίσκονται σε αντίστοιχες πρωτεύουσες νομών και εξυπηρετούν τις εργασίες της Τράπεζας στην περιφέρεια. 

- Οι 2 Θυρίδες της Τράπεζας βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργασιών της Τράπεζας στις περιφέρειες που ανήκουν.

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των Υποκαταστημάτων και των Θυρίδων της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.

- Τα 32 Πρακτορεία της Τράπεζας στεγάζονται στις αντίστοιχες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των πόλεων όπου λειτουργούν. Εξυπηρετούν, κυρίως, εισπράξεις και πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου.

Για να δείτε τον πλήρη κατάλογο των Πρακτορείων της Τράπεζας της Ελλάδος, πατήστε εδώ.

Στον Πανελλαδικό Χάρτη Εγκαταστάσεων της Τράπεζας μπορείτε να δείτε όλες τις πόλεις στις οποίες αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.