Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ελένη Δενδρινού - Λουρή

Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 13 Μαΐου 1954


Οικογενειακή κατάσταση
: Παντρεμένη, με δύο παιδιά

Σπουδές:

1972 - 1976
Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών

1976 - 1977
M.Sc in Economics, London School of Economics & Political Science

1982 - 1986
Διδακτορικό (D. Phil. in Economics), University of Oxford

Υπότροφος Ι.Κ.Υ., Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SPES, HCM)


Επαγγελματική σταδιοδρομία
:

1989 - 1992
Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1992 - 1996
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1996 - 2001
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2001-
Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2004 - 2008
Διευθύντρια του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

2008 - 2014 
Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

2013 -
Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΙΑΜΕΠ
Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ

2014 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)
Επισκέπτρια Καθηγήτρια, London School of Economics

2015 (Ιανουάριος - )

Ερευνητικός Εταίρος, London School of Economics


'Αλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες:


Σύμβουλος/Ερευνητής σε προγράμματα των OECD, World Bank, CEPR, IES, European Commission

Μέλος/Εταίρος των European Economic Association, Regional Science Association, European Association for Research in Industrial Economics, Industrial Organization Society, International Society for Inventory Research

Κριτής σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά


Συμμετοχή σε Επιτροπές και Συμβούλια:


2004 - 2008
Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (EPC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Eurogroup WG της EPC

Αναπληρωτής Συντονιστής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την Ελλάδα

2008 - 2013
Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (IRC) της EKT

2008-2014
Πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
 
2014 -
Πρόεδρος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης
της Τράπεζας της Ελλάδος

2015 -
Αναπληρωματικό Μέλος του Single Resolution Board Appeal PanelΔημοσιεύσεις:

Συγγραφέας μεγάλου αριθμού άρθρων και ερευνητικών δοκιμίων μεταξύ των οποίων:

Dimelis, S., Giotopoulos, I. and Louri, H. (2017), "Can Firms Grow Without Credit? A Quantile Panel Analysis in the Euro Area", Journal of Industry, Competition and Trade, 17(2), 153-183.

Anastasiou, D., Louri, H. and Tsionas, M. (2016), "Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries", Finance Research Letters, 18, 116-119.

Dimelis, S., Giotopoulos, I. and Louri, H. (2016) "What determines the growth of micro firms in the euro area?", Economics and Business Letters, 5(4), 145-151.

Louri, H. and Migiakis, P. (2016), "Bank Lending Margins in the Euro Area: The Effects of Financial Fragmentation and ECB Policies", LSE Europe in Question Discussion Paper Series no 105, LSE.

Dimelis, S., Giotopoulos, I. and Louri, H. (2015), "Can firms grow without credit? Evidence from the euro area, 2005-2011: A quantile panel analysis", GreeSe Paper no 89, LSE.

Louri, H. and Migiakis, P. (2015), "Determinants of euro-area bank lending margins: financial fragmentation and ECB policies", Bank of Greece Working Papers, no 198.

Pagratis, S., Karakatsani, E. and Louri, H. (2014), "Bank leverage and return on equity targeting: intrinsic procyclicality of short-term choices", Bank of Greece Working Papers, no 189.

Dimelis, S., Giotopoulos, I., and Louri, H. (2013), "The Credit Crunch and Firm Growth in Euro Area: 2005-2011. A Quantile Panel Analysis.", Bank of Greece Working Papers, no 165.

Fotopoulos, G. and Louri, H. (2011), "On the geography of international banking: the role of third-country effects," Bank of Greece Working Papers, no 125.

Louri, H., Peppas, C. and Tsionas, E. (2006), "Foreign presence, technical efficiency and firm survival in Greece: a simultaneous equation model with latent variables approach", Entrepreneurship, Growth, and Innovation: the Dynamics of Firms and Industries, E. Santarelli (ed), Springer Verlag Berlin (2006), 12, 199-221.

Barbosa, N. and Louri, H. (2005), "Corporate performance: Does ownership matter? A comparison of foreign - and domestic-owned firms in Greece and Portugal", Review of Industrial Organization, 27, 73-102.

Barrios, S., Dimelis, S., Louri, H. and Strobl, E. (2005) "Foreign Direct Investment and efficiency spillovers in the EU periphery: A comparative study of Greece, Ireland and Spain", Weltwirtschaftliches Archiv, 140(4), 688-705.

Dimelis, S. and Louri, H. (2004), "Foreign Direct Investment and technology spillovers: Which firms really benefit? ", Weltwirtschaftliches Archiv, 140(2), 230-253.

Fotopoulos, G. and Louri, Η. (2004), "Corporate growth and FDI: Are multinationals stimulating local industrial development?", Journal of Industry, Competition and Trade, 4(3), 163-189.

Barbosa, N. and Louri, H. (2002), "On the Determinants of Multinationals' Ownership Preferences: Evidence from Greece and Portugal", International Journal of Industrial Organization, 20(4), 493-515.

Dimelis, S. and Louri, H. (2002), "Foreign ownership and production efficiency: A quantile regression analysis", Oxford Economic Papers, 54, 449-469.

Dunford, M., Louri, H. and Rosenstock, M. (2001), "Competition, competitiveness and enterprise policies", in Hall, R., Smith, A. & L. Tsoukalis, Competitiveness and cohesion in EU policies, Oxford: Oxford University Press, 109-14.

Louri, H. (2001), "Entry through Acquisition: Determinants of Multinational Firm Choices", Review of Industrial Organization, 19(2), 199-209.

Fotopoulos, G. and Louri, H. (2000), "Determinants of hazard confronting new entry: Does financial structure matter?", Review of Industrial Organization, 17(3), 285-300.

Fotopoulos, G. and Louri, H. (2000), "Location and survival of new entry", Small Business Economics, 14(4), 311-321.

Louri, H. (2000), "Merger activity in Greece: A probit analysis", in Paraskevopoulos, C. et al., Global Financial Markets and Economic Development, Toronto: APF Press, 121-133.

Louri, H. and Pepelassis Minoglou, I. (2000), "A hesitant evolution: Industrialization and de-industrialization in Greece over the long run", Journal of European Economic History, 31(2), 321-348.

Corbett, J., Hay, D. and Louri, H. (1999), "A financial portfolio approach to inventory behaviour: Japan and the UK", International Journal of Production Economics, 59, 43-52.

Louri, H. and Pepelassis Minoglou, I. (1997), "Diaspora entrepreneurial networks of the Black Sea and Greece, 1870-1917", Journal of European Economic History, 26(1), 69-104.

Hay, D. and Louri, H. (1996), "Demands for short-term assets and liabilities, by UK quoted companies", Applied Financial Economics, 6, 413-420.

Louri, H. (1996), "Inventory investment in Greek manufacturing industry: Effects from participation in the European market", International Journal of Production Economics, 46, 47-54.

Hay, D. and Louri, H. (1995), "An empirical note on the investment behaviour of U.K. firms, 1960-85", Journal of Post Keynesian Economics, 17(4), 579-591.

Hay, D. and Louri, H. (1994), "Investment in inventories: an empirical microeconomic model of firm behaviour", Oxford Economic Papers, 46(1), 157-170.

Hay, D. and Louri, H. (1991), "Modelling smaller U.K. corporation: a portfolio analysis", Oxford Bulletin of Economics & Statistics, 53(4), 425-449.

Louri, H. (1991), "Monetary policy and inventory investment in Greek manufacturing industry", Applied Economics, 23, 255-261.

Hay, D. and Louri, H. (1989), "Firms as portfolios: a mean-variance analysis of unquoted U.K. companies", Journal of Industrial Economics, 38(2), 141-165.

Louri, H. (1989), "Regional policy and investment behaviour - The case of Greece 1971-1982", Regional Studies, 23(3), 231-239.

Louri, H. (1988), "Urban growth and productivity: the case of Greece", Urban Studies, 25(5), 433-438.