Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Κέρματα Ευρώ

Τα κέρματα ευρώ, σε αντίθεση με τα τραπεζογραμμάτια που έχουν ενιαία εμφάνιση, έχουν μόνο μια όψη κοινή σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ. Η οπίσθια όψη φέρει απεικονίσεις που επιλέχθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της. Τα κέρματα ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, ανεξαρτήτως της παράστασης που φέρει η εθνική τους όψη.

Υπάρχουν οκτώ αξίες κερμάτων ευρώ:

  • 1 λεπτό,
  • 2 λεπτά,
  • 5 λεπτά,
  • 10 λεπτά,
  • 20 λεπτά,
  • 50 λεπτά,
  • 1 ευρώ και
  • 2 ευρώ.

Ένα ευρώ διαιρείται σε 100 λεπτά.

Ειδικά χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί προκειμένου να διευκολύνουν τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση.


Η εθνική όψη των κερμάτων εύρω

Η επιλογή των σχεδίων για την εθνική όψη των ελληνικών κερμάτων έγινε το Μάιο του 2000, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από εξέταση ενός αριθμού προτάσεων που είχαν επιλεγεί από Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή και από το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής.

Οι εθνικές όψεις των οκτώ ελληνικών κερμάτων φιλοτεχνήθηκαν από τον γλύπτη του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιο Σταματόπουλο.


Η κοινή όψη των κερμάτων ευρώ

Για το σχέδιο της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ διοργανώθηκε διαγωνισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σειρές που επελέγησαν σχεδιάστηκαν από τον Luc Luycx του Βασιλικού Νομισματοκοπείου του Βελγίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ στις 16 Ιουνίου 1997, αποφάσισε και δημοσίευσε τα σχέδια που επελέγησαν.

Στις 7 Ιουνίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι κοινές όψεις των κερμάτων των 10, 20, και 50 λεπτών καθώς και των κερμάτων των 1 και 2 ευρώ, τα οποία αναπαριστούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την διεύρυνση της, την 1η Μαΐου 2004, από 15 σε 25 κράτη-μέλη, πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη- μέλη εφαρμόζουν τις νέες κοινές όψεις, σταδιακά από το 2007. Τα νέα κράτη που υιοθέτησαν το ευρώ από το 2007 και μετά, Σλοβακία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβακία, προέβησαν στην κοπή κερμάτων με τις νέες κοινές όψεις.

Στα κέρματα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ, εμφανίζονται η ονομαστική αξία, οι λέξεις «EURO CENT», έξι γραμμές και δώδεκα αστέρια λίγο πριν τις άκρες των γραμμών. Στο μεσαίο τμήμα των γραμμών εμφανίζεται η υδρόγειος σφαίρα όπου προβάλλεται ανάγλυφα η Ευρωπαϊκή Ήπειρος σε σχέση με την Αφρική και την Ασία.

Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ, εμφανίζονται η ονομαστική αξία, οι λέξεις «EURO CENT», έξι ευθείες κατακόρυφες γραμμές και 12 αστέρια λίγο πριν τις άκρες κάθε γραμμής. Το μεσαίο και άνω τμήμα των γραμμών επικαλύπτεται είτε από αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διακρίνονται χωριστά τα 15 κράτη-μέλη πριν από την διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004 είτε από αναπαράσταση του χάρτη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.


Στα κέρματα του 1 και 2 ευρώ εμφανίζονται η ονομαστική αξία, η λέξη «EURO», έξι κάθετες γραμμές και 12 αστέρια λίγο πριν τις άκρες κάθε γραμμής. Στην δεξιά πλευρά της όψης αναπαρίσταται είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004 είτε, από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά, ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Για τις όψεις κερμάτων ευρώ από άλλα κράτη-μέλη, πατήστε εδώ.


Σχετικά Θέματα