Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Απόσυρση Τραπεζογραμματίων

 

Το αποκλειστικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ μέσα στη ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα απόσυρσής τους και θέσπισης ενός κοινού πλαισίου, βάσει του οποίου η ΕΚΤ και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες δύνανται να πραγματοποιούν την απόσυρση.

 

Η απόσυρση ορισμένου τύπου ή σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που δημοσιεύεται προς ενημέρωση του κοινού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα μέσα επικοινωνίας.