Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογή στοιχείων αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ στην παρακολούθηση των σχετικών δραστηριοτήτων των φορέων που διαχειρίζονται μετρητά, καθώς και στην πρόβλεψη των εξελίξεων στον κύκλο ζωής των μετρητών.

Στοιχεία σχετικά με τα μηχανήματα επεξεργασίας μετρητών παρέχονται μόνο όταν τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για σκοπούς θέσης εκ νέου σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ.

Οι φορείς που διαχειρίζονται μετρητά θα πρέπει να παρέχουν τακτικά και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανογράφησης, στην Τράπεζα της Ελλάδος, τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα IV της Απόφασης ΕΚΤ σχετικά με τα ακόλουθα:

  • τις εγκαταστάσεις όπου τελείται ο χειρισμός μετρητών, όπως τα υποκαταστήματα,
  • τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών,
  • τον όγκο των συναλλαγών με χρήση μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και αυτόματης ανάληψης μετρητών,
  • απομακρυσμένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, με χαμηλό όγκο συναλλαγών, στα οποία οι έλεγχοι καταλληλότητας διενεργούνται χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.