Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

ΗΔΑΤ

Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι η οργανωμένη δευτερογενής αγορά τίτλων (αρχικό ΦΕΚ Β’ 998/27.05.09) με αντικείμενο διαπραγμάτευσης τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης ομόλογα και εν γένει χρεωστικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή άλλους εκδότες με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Διαχειριστής της ΗΔΑΤ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η λειτουργία, η οργάνωση και η διαχείριση της ΗΔΑΤ ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της. Το μοντέλο λειτουργίας της ΗΔΑΤ βασίζεται στην εισαγωγή τιμών επί τίτλων τόσο για αγορά όσο και για πώληση και η διαπραγμάτευση γίνεται επί των τιμών αυτών. Επιπρόσθετα, η ΗΔΑΤ καλύπτει (υποστηρίζει τεχνικά) τη διενέργεια των δημοπρασιών των τίτλων στην πρωτογενή αγορά και τη διεξαγωγή των δημοπρασιών στην περίπτωση κάλυψης χρεωστικών θέσεων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. H ΗΔΑΤ παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στα διεθνή δίκτυα πληροφοριών Bloomberg και Refinitiv.  

Από τις 15 Μαρτίου 1999, βάσει του ν.2651/98, η ΗΔΑΤ έχει αναλάβει την έκδοση του ημερήσιου δελτίου τιμών της ΗΔΑΤ. 


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικοί Σύνδεσμοι