Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αποφάσεις-Ανακοινώσεις ΗΔΑΤ

Στην υποενότητα αυτή αναρτώνται οι αποφάσεις με τις οποίες ο Διαχειριστής ρυθμίζει τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της ΗΔΑΤ καθώς και γενικές Aνακοινώσεις που αφορούν στην ΗΔΑΤ.

Απόφαση Συμβουλίου Διαχείρισης ΗΔΑΤ Νο 70/27.2.2015 

Απόφαση Συμβουλίου Διαχείρισης ΗΔΑΤ Νο 71/29.6.2015

Απόφαση Συμβουλίου Διαχείρισης ΗΔΑΤ Νο 72/3.8.2015

Ανακοίνωση: Ελληνική Δημοκρατία Πρόταση Ανταλλαγής (15 Νοεμβρίου 2017)

 

 


 


Σχετικά Θέματα