Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Στατιστικά Στοιχεία

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, η ΗΔΑΤ δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα και είναι τα εξής:

Τύπος Στατιστικών στοιχείων

Περιγραφή

Τιμές και αποδόσεις των τίτλων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου

Οι επίσημες τιμές και οι αποδόσεις των τίτλων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην ΗΔΑΤ. Παρουσιάζονται στοιχεία σε ημερήσια βάση για τις τελευταίες τριάντα εργάσιμες ημέρες καθώς και μηνιαία στοιχεία από τον Μάρτιο του 1999.

Όγκος Συναλλαγών (Τρέχον Έτος)

Τα στοιχεία του όγκου συναλλαγών (συνολική ονομαστική αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ επί των τίτλων του ΕΔ) για το τρέχον έτος σε ημερήσια βάση.

Αρχείο όγκου συναλλαγών

Μηνιαία στοιχεία όγκου συναλλαγών προηγούμενων ετών, από το 2001.

Ημερήσιο Δελτίο Συναλλακτικής Δραστηριότητας

Περιλαμβάνει τον όγκο συναλλαγών ανά τίτλο καθώς και την ελάχιστη, τη μέγιστη και τη μέση τιμή ανά τίτλο βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτιστεί στην Η.Δ.Α.Τ. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Σχετικά Θέματα