Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Δελτία Τιμών για Συναλλαγές μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και λοιπών Τραπεζών 

Μια από τις δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η αγορά και πώληση ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ αυτής και των λοιπών ελληνικών τραπεζών. Τα δελτία τιμών που αφορούν στη δραστηριότητα αυτή ενημερώνονται κάθε ημέρα από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι τα ακόλουθα:

1) Πίνακας Τιμών έναντι Ευρώ για διάθεση-απόκτηση ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και λοιπών τραπεζών
Είναι δελτίο τιμών στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει και πουλάει στις λοιπές ελληνικές τράπεζες ξένα τραπεζογραμμάτια μέχρι ισοτίμου 100.000 ευρώ. Βασίζεται στο «Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ», εκδίδεται κάθε ημέρα και περιλαμβάνει 9 νομίσματα.

2) Συμπληρωματικός Πίνακας Τιμών έναντι Ευρώ (για απόκτηση-διάθεση ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και λοιπών τραπεζών)
Είναι δελτίο τιμών στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει και πουλάει στις λοιπές ελληνικές τράπεζες ξένα τραπεζογραμμάτια τα οποία έχουν μικρότερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Βασίζεται εν μέρει στο «Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ», εκδίδεται κάθε ημέρα και περιλαμβάνει 22 νομίσματα.            

Σε αυτό το σημείο παρέχεται αρχείο των δελτίων τιμών των πιο πάνω δύο κατηγοριών
:

Πίνακας Τιμών
Συμπληρωματικός Πίνακας Τιμών