Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Στον γενικό τίτλο Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) περιλαμβάνει τα δελτία τιμών συναλλάγματος έναντι ευρώ για συναλλαγές της με ιδιώτες, τράπεζες και ανταλλακτήρια, τις τρέχουσες και ιστορικές τιμές συναλλάγματος, τις αμετάκλητες ισοτιμίες των νομισμάτων της ζώνης του ευρώ και, τέλος, τα τιμολόγια προμηθειών για χορήγηση βεβαιώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (Δ.Χ.Δ.).

 

Τα ανωτέρω μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

 


Σχετικά Θέματα
Μέσες ετήσιες/μηνιαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ