Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Ιστορικές Τιμές έναντι της δραχμής 1997-2000

 

Τιμές Fixing

Ο νόμος 1083/80 εισήγαγε νέο πλαίσιο εφαρμογής της συναλλαγματικής πολιτικής και λειτουργίας της εγχώριας αγοράς συναλλάγματος. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταλείφθηκε το σύστημα σταθερών ισοτιμιών της δραχμής έναντι ξένων νομισμάτων και εφαρμόσθηκε ένα νέο σύστημα ελεύθερα διαπραγματεύσιμων ισοτιμιών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν υπεύθυνη να οργανώνει τη συνεδρίαση Fixing όπου καθορίζονταν οι επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες της δραχμής έναντι ορισμένων ξένων νομισμάτων. Η συνεδρίαση λάμβανε χώρα κάθε εργάσιμη ημέρα από 13:30 έως 14:15 στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την προεδρία της και τον έλεγχό της με τη συμμετοχή των εξουσιοδοτημένων προς διενέργεια πράξεων συναλλάγματος τραπεζών, μέσω των αντίστοιχων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
 
Η τελευταία συνεδρίαση Fixing έλαβε χώρα την 29η Δεκεμβρίου 2000, τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την ένταξη της Ελλάδας στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

Σε αυτό το σημείο παρέχεται αρχείο των δελτίων τιμών Fixing της δραχμής έναντι των βασικών νομισμάτων για το χρονικό διάστημα από 1-1-1997 έως 29-12-2000.