Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Αμετάκλητες Ισοτιμίες Νομισμάτων Ζώνης Ευρώ

Την 1η Ιανουαρίου 1999 άρχισε το τρίτο και τελικό στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) με τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των εξής 11 κρατών-μελών που αρχικώς συμμετείχαν στην ΟΝΕ και το Ευρώ: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Φινλανδία. 

Η Ελλάδα έγινε το 12ο μέλος της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2001. Ακολούθησαν η Σλοβενία (13ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2007, η Κύπρος και η Μάλτα (14ο και 15ο μέλος αντίστοιχα) την 1η Ιανουαρίου 2008, η Σλοβακία (16ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2009, η Εσθονία (17ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2011, η Λετονία (18ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2014 και η Λιθουανία (19ο μέλος) την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αμετάκλητες ισοτιμίες έναντι του ευρώ όπως οριστικοποιήθηκαν την ημερομηνία ένταξης της κάθε χώρας στην ΟΝΕ.

 

ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ 1 ΕΥΡΩ
ATS Σελλίνι Αυστρίας 13,7603
BEF Φράγκο Βελγίου 40,3399
CYP Λίρα Κύπρου   0,585274
DEM Μάρκο Γερμανίας 1,95583
ESP Πεσέτα Ισπανίας 166,386
ΕΕΚ Κορώνα Εσθονίας  15.6466 
FIM Μάρκο Φινλανδίας 5,94573
FRF Φράγκο Γαλλίας 6,55957
GRD Δραχμή Ελλάδας 340,750
IEP Λίρα Δημοκρατίας Ιρλανδίας 0,787564
ITL Λιρέττα Ιταλίας 1.936,27
LTL Λίτας Λιθουανίας 3,45280 
LVL Λατς Λεττονίας 0,702804 
LUF Φράγκο Λουξεμβούργου 40,3399
ΜΤL Λίρα Μάλτας 0,4293
NLG Φιορίνι Ολλανδίας 2,20371
PTE Εσκούδο Πορτογαλίας 200,482
SIT Τόλαρ Σλοβενίας 239,640
SKK Κορώνα Σλοβακίας 30,1260